Rettsgebyr

Rettsgebyr er en satt sum – som vanligvis blir endret 1. januar hvert år – som brukes til å prissette offentlige tjenester. Rettsgebyret for 2023 er 1243 kr og forkortes R. Mest relevant for næringsdrivende, er muligens at rettsgebyret brukes til å avgjøre størrelsen på de forskjellige tvangsmulktene (bøtene) de kan få, f.eks. for sen levering av skattemeldingen (næringsoppgaven).

Eksempler på offentlige tjenester som prissettes ved hjelp av rettsgebyret er tinglysning av skjøte, utskrift av grunnbok og behandling av saker i forliksrådet.

Hva er tvangsmulkt

Tvangsmulkt er et annet ord for bot eller gebyr. Mer spesifikt er tvangsmulkt en daglig bot som bedrifter kan bli ilagt dersom de ikke leverer mva-melding, skattemelding eller lignende pålagte oppgaver til myndigheten innen de satte fristene. Det er Skattetaten som står for utsending og innkreving av tvangsmulkt. Det er bare bedrifter som kan bli ilagt tvangsmulkt – ikke vanlige lønnsmottagere eller pensjonister.