Revisjonsplikt

Revisjonsplikten innebærer at et årsregnskap må undergå en grundig gjennomgang for å sikre at det er i tråd med gjeldende lovverk og regler. Dette arbeidet utføres av en uavhengig, statsautorisert revisor som kontrollerer at regnskapet er korrekt og pålitelig. Denne prosessen er obligatorisk og gjennomføres årlig for å bekrefte regnskapets integritet.

Hvem er underlagt revisjonsplikt?

Revisjonsplikten gjelder for alle stiftelser, allmennaksjeselskaper (ASA) og finansinstitusjoner, uavhengig av størrelse. Mindre enheter, som aksjeselskaper (AS), enkeltpersonforetak, NUF, ansvarlige selskaper (ANS/DA), og samvirkeforetak (SA), kan derimot velge bort revisjonsplikten hvis de ikke overskrider visse terskelverdier relatert til driftsinntekter, balansesum og antall ansatte.

Hvorfor er revisjon nødvendig?

Formålet med revisjon er å gi en ekstra forsikring om at selskapets finansielle rapportering er nøyaktig og pålitelig, noe som er av stor betydning for investorer, långivere, og andre interessenter.

Gjennomføring av revisjon

Revisjonsprosessen krever at en ekstern revisor gjennomgår selskapets regnskap. Selv om det er vanlig at revisormedarbeidere utfører selve gjennomgangen, må en statsautorisert revisor godkjenne og signere revisjonsberetningen. Dette sikrer at revisjonen oppfyller alle lovkrav og standarder.