SAF-T

SAF-T, som er en forkortelse for Standard Audit File-Tax Financial, representerer den standardiserte metoden for å rapportere elektroniske regnskapsdata til Skatteetaten. Hovedformålet med SAF-T er å muliggjøre effektiv og nøyaktig overføring av regnskapsinformasjon mellom ulike aktører og til offentlige myndigheter. Dette formatet fungerer som en eksportmetode for å dele regnskapsdata.

Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger i SAF-T-format gjelder for alle bokføringspliktige bedrifter med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer. Dette inkluderer også selskaper som oppbevarer sin regnskapsdokumentasjon i elektronisk form. Dette betyr at hvis du bruker et regnskapsprogram for å administrere din økonomi, må programmet være i stand til å eksportere regnskapsdataene i SAF-T-format for å oppfylle kravene.

Utforsk flere ord