Selskapsskatt

Selskapsskatt er den skatten som pålegges bedrifter basert på deres overskudd. I Norge utgjør selskapsskattesatsen 22 prosent i både 2022 og 2023. Hvert år, når statsbudsjettet for det kommende året vedtas i slutten av året før, blir den nye satsen for selskapsskatt kunngjort.

Betaling av selskapsskatt For aksjeselskap gjelder en ordning der skatten betales etterskuddsvis, det vil si året etter at overskuddet er generert. Dette innebærer at for regnskapsåret 2022 betales skatten i løpet av 2023. Imidlertid kalles denne skatten forskuddsskatt, fordi den må betales før det endelige skatteoppgjøret er gjort på høsten. For regnskapsåret 2022 vil skatteoppgjøret være klart på høsten 2023.

I motsetning til enkeltpersonforetak, som i begynnelsen av året søker om å motta fakturaer for forskuddsskatt basert på forventet inntekt for det året, beregnes forskuddsskatten for aksjeselskap ut fra skatten fastsatt i forrige skatteoppgjør – med andre ord, skatten for det foregående året.

Skatt i enkeltpersonforetak Skatteetaten opplyser at for de fleste eiere av enkeltpersonforetak vil skattesatsen variere mellom 33,1 og 50,6 prosent.

Den høyere skattesatsen skyldes at i tillegg til den faste skattesatsen på 22 prosent, må enkeltpersonforetak betale trygdeavgift og trinnskatt, hvor satsene øker i takt med økningen i overskuddet.