Samvirkeforetak

Selvangivelse, også kjent som skattemelding, er en årlig rapport som skattepliktige enkeltpersoner eller bedrifter sender til Skatteetaten (ligningsmyndighetene) for å gi en oversikt over deres inntekter og formuesforhold. Denne informasjonen danner grunnlaget for beregningen av skatten som skal betales.

I 2017 vedtok Stortinget en ny Skatteforvaltningslov som førte til endringen av navnet fra selvangivelse til skattemelding. Dette navneskiftet fulgte etter lignende endringer, som omdøpingen av næringsoppgaven for næringsdrivende til næringsspesifikasjon i 2022. Disse endringene ble innført samtidig med lanseringen av den nye skattemeldingen for næringsdrivende.

Fristen for å levere skattemeldingen for inntektsåret 2022 er 30. april for lønnsmottagere og pensjonister, mens fristen for næringsdrivende og bedrifter er 31. mai. Det er viktig å merke seg at i tilfelle hvor 30. april faller på en søndag, som det gjør i 2023, og 1. mai er en offentlig helligdag, kan skattemeldingen leveres uten at det anses som forsinket, så lenge den leveres innen tirsdag 2. mai. Dette gir skatteyterne en ekstra frist til å fullføre og levere skattemeldingen.