Selvstendig næringsdrivende

 

En selvstendig næringsdrivende driver sin egen virksomhet på egen risiko og må rapportere skatt som næringsdrivende. Dette innebærer å fakturere kunder og ofte leve av overskuddet. Som selvstendig næringsdrivende er du din egen sjef og ikke ansatt av andre. Mange registrerer seg som enkeltpersonforetak (ENK) i Brønnøysundregistrene.

Det er viktig å merke seg at du fortsatt anses som selvstendig næringsdrivende selv om du driver ditt enkeltpersonforetak ved siden av et annet arbeidsforhold hvor du er ansatt og mottar lønn.

Organisasjonsformen spiller en viktig rolle i definisjonen av selvstendig næringsdrivende. Hvis bedriften din er registrert som et aksjeselskap, blir du ikke betraktet som selvstendig næringsdrivende, men som arbeidstaker. Men hvis du driver et enkeltpersonforetak, et Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS), eller et Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), blir du ansett som selvstendig næringsdrivende i henhold til skattereglene.

Kjennetegn ved selvstendig næringsdrivende inkluderer å eie eget utstyr, bestemme egen arbeidstid, ha flere kunder uten faste oppdragskrav, og at kundene ikke dekker andre utgifter enn arbeidsgodtgjørelsen.

Forskjellen mellom en arbeidstaker og en selvstendig næringsdrivende eller frilanser er betydelig. En arbeidstaker jobber for en arbeidsgiver, mottar fast lønn hvor skatt er trukket, og får arbeidstid og utstyr bestemt av arbeidsgiveren. Frilansere derimot mottar lønn eller honorar fra oppdragsgivere etter skattetrekk, fakturerer ikke som selvstendig næringsdrivende, leverer skattemelding som lønnstaker og fører ikke regnskap.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ulike rettigheter hos NAV når det gjelder dagpenger, sykepenger og foreldrepenger. De beskattes også på forskjellige måter, hvor selvstendig næringsdrivende beskattes etter foretaksmodellen.