Skattefunn 

SkatteFUNN, eller Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv, er en viktig skattefradragsordning i Norge som har som mål å fremme og støtte forskning og utvikling i næringslivet. Denne ordningen administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten og gir bedrifter muligheten til å få økonomisk støtte når de arbeider med å utvikle nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser.

Hvordan SkatteFUNN gir støtte:

  1. Utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser: SkatteFUNN gir støtte til prosjekter som har som mål å skape noe nytt eller forbedre eksisterende produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Dette kan omfatte alt fra innovasjon innen teknologi til forbedringer i design eller kvalitet.

  2. Målrettet og avgrenset prosjekt: For å kvalifisere for SkatteFUNN-støtte må prosjektet være tydelig definert og adskilt fra bedriftens vanlige drift. Dette gjør det mulig å skille prosjektet fra den normale virksomheten til bedriften.

  3. Fremskaffe ny kunnskap eller ferdigheter: SkatteFUNN-prosjekter skal bidra til å generere ny kunnskap eller ferdigheter som bedriften kan dra nytte av. Dette kan inkludere forskning, testing og utvikling av nye metoder eller tilnærminger.

  4. SkatteFUNN-støtte utgjør opp til 19 prosent av prosjektkostnadene: Bedrifter som søker om SkatteFUNN-støtte kan få refundert opptil 19 prosent av kostnadene knyttet til forsknings- og utviklingsaktivitetene. Dette refunderes vanligvis som et skattefradrag, men hvis bedriften ikke betaler skatt på grunn av underskudd, kan pengene utbetales direkte.

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning, noe som betyr at bedrifter som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, har rett til å søke om støtte. Bedrifter som ønsker å benytte seg av SkatteFUNN-ordningen, må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene og være skattepliktige til Norge.

For å kunne søke om prosjektbasert skattefradrag gjennom SkatteFUNN, må prosjektet oppfylle kravene som er fastsatt. Det må være målrettet, avgrenset fra den vanlige drift, og det må ha som formål å utvikle eller forbedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser samt frembringe ny kunnskap eller ferdigheter.

Når det gjelder bokføring av SkatteFUNN, blir tilskuddet ført som en reduksjon av de kostnadene det er ment å dekke. Dette er vanligvis lønnskostnader eller andre driftskostnader som blir redusert i resultatregnskapet fordi bedriften mottar deler av kostnadene som tilskudd. Utbetalingen eller reduksjonen av skattebetalingen føres i forbindelse med skatteoppgjøret det påfølgende året.

For å dokumentere hvilke kostnader som tilhører SkatteFUNN-prosjektet, må bedriften føre et prosjektregnskap. Uansett om bedriften normalt har revisor eller ikke, må en revisor godkjenne dette prosjektregnskapet. Dette sikrer riktig bokføring og bidrar til at bedriften får den støtten den har krav på gjennom SkatteFUNN-ordningen.