Skattemelding for næringsdrivende

 

Skattemeldingen for næringsdrivende gir en oversikt over en bedrifts økonomiske aktivitet og tilstand, inkludert alle kjøp og salg i løpet av et år, samt en oversikt over gjeld og eiendeler. Denne informasjonen sendes til Skatteetaten og danner grunnlaget for beskatningen. Alle selskapsformer som enkeltpersonforetak, AS, DA, ANS osv., regnes som næringsdrivende i denne sammenhengen.

For de med enkeltpersonforetak leveres skattemelding for næringsdrivende i stedet for den vanlige skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Aksjeselskap leverer skattemeldingen uavhengig av den personlige skattemeldingen, og det samme gjelder for NUF.

Begrepet "næringsoppgave" har tidligere blitt brukt som et synonym for skattemelding. I 2022 omdøpte Skatteetaten dette vedlegget til skattemeldingen til "næringsspesifikasjon". Næringsspesifikasjonen inneholder den samme informasjonen som den tidligere næringsoppgaven og gir en samlet oversikt over aktiviteten i selskapet.

For et enkeltpersonforetak med en omsetning under 50 000 kr, er det ikke nødvendig å levere en fullstendig skattemelding. Resultatet kan rapporteres direkte i den personlige skattemeldingen. Det er imidlertid mulig å levere en fullstendig skattemelding om ønskelig.

Aksjeselskap må levere skattemelding selv uten aktivitet i løpet av året. Skattemeldingen for AS er separat fra den personlige skattemeldingen siden et AS juridisk sett er en egen person.

Fristen for innlevering av skattemeldingen er 31. mai året etter det gjeldende regnskapsåret. Det er mulig å søke om en utsettelse på 30 dager for enkeltpersonforetak og andre næringsdrivende, med fristen for å søke på 31. mai.

I 2022 ble det innført en ny skattemelding som påvirker måten enkeltpersonforetak og aksjeselskap leverer skattemeldingen på. Målet med den nye skattemeldingen er å oppmuntre flere til å levere fra et regnskapssystem, da dette har vist seg å redusere feil og forenkle prosessen for alle involverte.