Skjemingsfradrag

 

Skjermingsfradraget er et skattefradrag som gjelder for privatpersoner og er tilknyttet inntekter fra aksjeinvesteringer, overskudd i enkeltpersonforetak, og renteinntekter på lån til aksjeselskaper. Hovedformålet med skjermingsfradraget er å gjøre kun deler av inntekten fra slike investeringer skattepliktig, særlig den delen som overstiger en bestemt avkastning. Dette bidrar til at kun inntekt over en viss avkastning blir skattlagt.

For eksempel, hvis man eier aksjer i et AS til en verdi av 30 000 kr og mottar 600 kr i utbytte, tilsvarer dette en avkastning på 2 %. Med en skjermingsrente på 0,6 %, blir det i praksis kun skattlagt for avkastningen som overstiger denne renten, i dette tilfellet 1,4 % av avkastningen.

Beregningen av skjermingsfradraget baserer seg på skjermingsrenten fastsatt av Skatteetaten, og renten justeres årlig. Det finnes forskjellige typer skjermingsfradrag, med separate skjermingsrenter for aksjeinntekter, enkeltpersonforetak, og lån til aksjeselskap. Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten.

Skjermingsgrunnlaget for aksjeinntekter er vanligvis anskaffelsesverdien av aksjen pluss eventuelle tilknyttede utgifter. Dette fradraget kan benyttes både ved mottak av utbytte og ved gevinst fra salg av aksjer, og trekkes fra skatten på gevinsten eller utbyttet. Skjermingsfradraget føres ikke i regnskapet til selskapet som betaler ut utbyttet, men i skattemeldingen til aksjeeieren.

For enkeltpersonforetak beregnes skjermingsgrunnlaget fra verdien av eiendelene brukt i foretaket, minus gjelden. Overskudd fra foretaket føres som næringsinntekt i skattemeldingen, hvor skjermingsfradraget trekkes fra før skatt beregnes.

Ved lån til aksjeselskaper, beskattes renteinntekten hvis renten på lånet er over skjermingsrenten. Her er lånebeløpet grunnlaget for skjermingsfradraget. Skjermingsrenten for lån til aksjeselskap justeres seks ganger i året, og skatten på renteinntekter er generelt lav (22 % i 2023), sammenlignet med andre inntektsformer som lønn.

Den som låner ut pengene til et AS og mottar renteinntekten, er ansvarlig for å rapportere denne inntekten i sin skattemelding. Aksjeselskapet selv rapporterer ikke dette separat. Skatteetaten tilbyr en kalkulator for beregning av skjermingsfradraget.