Soliditet

Soliditet er et viktig mål som reflekterer hvor stor andel av en bedrifts samlede kapital som består av egenkapital. Mer spesifikt, soliditet indikerer hvor mye av bedriftens eiendeler som er finansiert gjennom egenkapital. Denne metrikken gir innsikt i hvor robust en bedrift er og dens evne til å absorbere tap uten å bli finansielt svekket på lang sikt.

En soliditet på 100 prosent betyr at bedriften er fullfinansiert med egenkapital, noe som indikerer høy eller god soliditet. På den andre siden, en soliditet på 0 prosent betyr at det ikke er noen egenkapital i bedriften, noe som indikerer dårlig eller lav soliditet.

Regne ut soliditet

For å beregne soliditeten til en bedrift, kan du bruke følgende formel: sum egenkapital / (sum egenkapital + gjeld) x 100 = Soliditet. Disse tallene hentes fra balanseregnskapet.

La oss ta et eksempel: Hvis Beste Bøker AS har en egenkapital på 610 893 kr og en gjeld på 319 977 kr, kan vi bruke følgende beregning:

610 893 kr (egenkapital) / 930 870 kr (egenkapital + gjeld) x 100 = 65,6 prosent

Dette gir en soliditet på 65,6 prosent.

Det er generelt akseptert at en soliditet på rundt 40 prosent betraktes som meget god. Dette indikerer at bedriften har tilstrekkelig økonomisk styrke til å håndtere uventede utfordringer uten å havne i økonomiske problemer. En soliditet på 10 prosent betraktes som tilfredsstillende, rundt 20 prosent som god, mens en soliditet over 40 prosent anses som meget god.

Verdijustert egenkapital

I tillegg til soliditet kan du også komme over begrepet "verdijustert egenkapital." Dette refererer til den faktiske verdien av eiendelene, som kan avvike fra den bokførte verdien på grunn av nedskrivninger eller andre faktorer. Totalkapitalen er summen av egenkapital og gjeld eller fremmedkapital.

Fordeler ved høy soliditet

Høy soliditet gir flere fordeler for bedriften, inkludert trygghet for ansatte og ledelse, da det indikerer sunn økonomisk drift og økonomisk stabilitet for fremtiden. Videre kan høy soliditet forbedre bedriftens lånevilkår når de søker om lån eller annen finansiering.