Statsautorisert regnskapsfører

Hovedregelen er at man må ha autorisasjon hvis man ønsker å føre regnskap for andre, det vil si for enhver bedrift bortsett fra ens egen eller den man jobber i. Et regnskapsbyrå må for eksempel ha en statsautorisert regnskapsfører som er ansvarlig for alle regnskapsoppdrag de påtar seg, men det er mulig for regnskapsbyrået å ha ansatte som ikke har autorisasjon.

 

Hvordan bli statsautorisert regnskapsfører?

Tittelen 'statsautorisert regnskapsfører' (tidligere 'autorisert regnskapsfører' frem til 1. januar 2023) er en beskyttet tittel som krever strenge krav til utdanning og erfaring.

For å bli statsautorisert regnskapsfører må man ha fullført minst en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning, regnskap og revisjon eller tilsvarende. I tillegg må man ha jobbet i minst tre år i et autorisert regnskapsførerselskap (eller to år for de med en relevant mastergrad). Etter oppfyllelsen av disse kravene, kan man søke om autorisasjon fra Finanstilsynet.

 

Autorisasjon som regnskapsfører

Å oppnå autorisasjon som regnskapsfører innebærer at man har de nødvendige faglige og praktiske kvalifikasjonene for å utføre yrket. En statsautorisert regnskapsfører kan føre regnskap for andre bedrifter (de som vedkommende ikke er ansatt i). Uten autorisasjon kan man kun føre regnskap for sin egen bedrift, bedriften man jobber i, eller arbeide i et regnskapsbyrå hvor en statsautorisert regnskapsfører er ansvarlig for oppdragene.

Regnskapsbyrå omtales også som regnskapsforetak, og det kan eksistere både som et godkjent regnskapsselskap som fører regnskap for andre foretak og har regnskapsførere som ansatte, eller som en statsautorisert regnskapsfører som driver enkeltpersonforetak.

Tidligere måtte alle regnskapsbyråer ha en statsautorisert regnskapsfører som daglig leder, men dette kravet ble opphevet med den nye regnskapsførerloven som trådte i kraft fra 1. januar 2023. Kravet om at alle regnskapsoppdrag de påtar seg må ha en oppdragsansvarlig som er statsautorisert regnskapsfører, gjelder fortsatt.

Så mens 'statsautorisert regnskapsfører' er en beskyttet tittel som krever utdanning og erfaring, er 'regnskapsfører' ikke en beskyttet tittel. Dersom du fører regnskapet for din egen bedrift og ønsker å kalle deg regnskapsfører, kan du gjøre det.

Forskjellen mellom statsautorisert regnskapsfører og autorisert regnskapsfører

Med den nye regnskapsførerloven som trådte i kraft fra 1. januar 2023, ble alle som var autoriserte regnskapsførere per 31. desember 2022 automatisk tildelt tittelen statsautorisert regnskapsfører.

 

Er jeg en regnskapsfører? Må jeg ha en regnskapsfører?

Tittelen 'regnskapsfører' er ikke beskyttet, så dersom du fører ditt eget regnskap og føler at det å kalle deg selv regnskapsfører gir merverdi, kan du gjøre det. 'Statsautorisert regnskapsfører' derimot, er en beskyttet tittel som krever strenge krav til utdanning og praksis.

Alle selskaper kan føre sitt eget regnskap. Det finnes ingen lov som pålegger deg å ha en regnskapsfører. Det som kreves, er at inntekter og utgifter dokumenteres, og at de relevante meldingene og oppgavene sendes til myndighetene.

For større selskaper kan det oppstå revisjonsplikt, og da stilles det strengere krav til den som skal kontrollere regnskapet.