Tabell 7100

 

Tabell 7100 representerer en del av Skatteetatens skattetabell for privatpersoner. Den bestemmer hvordan arbeidsgiveren din skal beregne skattetrekket ved utbetaling av lønn. Nummeret på trekktabellen du skal benytte finner du på ditt skattekort. De to siste sifrene i tabellnummeret indikerer om du som lønnsmottaker har spesifikke fradrag eller tilleggsbeløp til din inntekt, utover det vanlige personfradraget og minstefradraget. I tilfellet med tabell 7100, indikerer -00 at det ikke er noen ekstra fradrag eller tillegg.

Standardtrekk-tabellene spenner fra 7100 til 7133. Det finnes også 15 spesialtabeller, som primært er relatert til trygdeavgift og skatteplikt i henhold til petroleumskatteloven.

Skattetrekk utføres vanligvis basert på en tabell av hovedarbeidsgiveren. Dette innebærer at arbeidsgiverens lønns- eller regnskapssystem benytter den aktuelle tabellen for å bestemme hvor mye skatt som skal trekkes fra et bestemt lønnsbeløp.

For noen kan et skattekort med prosenttrekk være mer passende. I slike tilfeller må den ansatte skaffe et skattekort for prosenttrekk fra Skatteetaten.

De som har flere arbeidsgivere vil typisk ha tabelltrekk fra sin hovedinntektskilde, mens de har prosenttrekk hos sine øvrige arbeidsgivere.

Alle som er i arbeid i Norge må ha et gyldig skattekort. Hvis du kun har inntekt fra et enkeltpersonforetak (ENK) regnes du ikke som en ansatt og trenger derfor ikke et skattekort. Når du har bestilt et skattekort for første gang, vil du automatisk motta et nytt skattekort hvert år.