Tingsinnskudd

 

Tingsinnskudd er en alternativ metode for å stille med aksjekapital, spesielt relevant når man etablerer et aksjeselskap. For å starte et aksjeselskap i Norge, kreves det en aksjekapital på minimum 30 000 kr. Dersom kontante midler ikke er tilgjengelige, kan tingsinnskudd være en løsning. Dette innebærer at man i stedet for penger, kan bidra med fysiske eiendeler som har en tilsvarende verdi. For eksempel, hvis du ikke har 30 000 kr i kontanter, kan du bidra med en bil verdt minst 30 000 kr eller 30 symaskiner til en verdi av 1 000 kr hver, gitt at disse maskinene er relevante for virksomheten.

Når du velger å bruke tingsinnskudd som aksjekapital, er det nødvendig å få en uavhengig bekreftelse på verdien av eiendelene du bidrar med. Denne bekreftelsen må komme fra en autorisert revisor. Det er viktig at eiendelene oppfyller visse kriterier for å kvalifisere som tingsinnskudd:

 

  1. Eiendelene må være relevante for selskapets drift. Eksempelvis, hvis du er snekker, kan en kappsag være et aktuelt tingsinnskudd.
  2. Eiendelene må tilfredsstille kravene for å bli ført i selskapets balanse. Dette betyr at eiendelene typisk må ha en verdi på over 15 000 kr og en forventet levetid på mer enn tre år. Småverktøy og utstyr som vanligvis kostnadsføres og ikke avskrives, faller ofte utenfor kriteriene for tingsinnskudd.
  3. Verdi og eierskap av eiendelene må kunne dokumenteres og bekreftes. Dette kan gjøres ved hjelp av revisorbekreftelse, regnskapsfører, takstmann eller politiet. Alternativt kan eierskapet bekreftes med signaturer fra tre uavhengige vitner.

Dersom du vurderer å etablere et aksjeselskap og ser på muligheten for å bruke tingsinnskudd, er det viktig å være klar over at enkelte tjenester for å opprette AS ikke tillater tingsinnskudd som metode for å stille med aksjekapital. Det er derfor avgjørende å undersøke og velge en tjeneste eller metode som passer dine behov og omstendigheter.

Tingsinnskudd er en praktisk løsning for mange gründere og bedriftseiere som ønsker å starte et aksjeselskap, men som ikke har tilgjengelig likvid kapital. Det er imidlertid viktig å følge de juridiske og regnskapsmessige prosedyrene nøye for å sikre at tingsinnskuddet oppfyller alle krav og blir riktig registrert og håndtert i selskapets regnskap.