Toll

 

Toll er en type avgift som pålegges varer når de krysser grensen inn til Norge. Hovedformålet med toll er å regulere importen og å generere inntekter for staten. Når du importerer varer fra utlandet, beregnes tollen basert på verdien av varene du importerer, samt på merverdiavgift (mva). Merverdiavgiften på importerte varer inkluderer ikke bare verdien av varen, men også tollen og eventuelle andre avgifter som påløper.

Tollen beregnes ofte ut fra varens verdi, som kalles tollverdien. Dette kan også være en fast sats per kilo, liter, eller per enhet av varen. Hvilken tollsats som gjelder for en spesifikk vare, avhenger av varens klassifisering i tolltariffen, et system som kategoriserer ulike typer varer. Du kan søke i tolltariffen for å finne den aktuelle tollsatsen for varen du vil importere.

For å fastsette tollverdien, legger Tolletaten til flere kostnadselementer til varens pris. Dette inkluderer forsikringskostnader, utgifter til emballasje, eventuelle gebyrer, royalties eller provisjoner, og fraktkostnader. Grunnlaget for å fastsette varens pris, og dermed tollverdien, er transaksjonsverdien, som er den faktiske prisen betalt eller som skal betales for varen.

I tillegg til toll, kan det også pålegges særavgifter på visse typer varer ved import til Norge. Disse særavgiftene håndteres av Skatteetaten og omfatter varer som alkohol, tobakk, sukker, sjokolade, og oljeprodukter. Særavgifter er tilleggsavgifter på spesifikke varer og tjenester, og de er ment å regulere forbruket av disse varene eller bidra til statlige inntekter. På Skatteetatens nettsider kan man finne mer informasjon om særavgifter, merverdiavgift på importerte varer, og avgifter på biler og kjøretøy. Disse ressursene gir en grundig forklaring på hvordan ulike avgifter beregnes og anvendes på importerte varer til Norge.