Utsatt skatt


Utsatt skatt representerer en viktig regnskapsmessig post som reflekterer fremtidige skatteforpliktelser eller fordeler basert på dagens økonomiske beslutninger. Dette konseptet oppstår fra tidsforskjeller mellom når transaksjoner registreres i regnskapet og når de blir skattemessig relevante. 


Eksempler på utsatt skatt

 • Verdiøkning på investeringer:
  Når en investering øker i verdi og dette reflekteres i regnskapet, men skatten ikke betales før investeringen realiseres (for eksempel ved salg av aksjer).
 • Avskrivninger på eiendeler:
  Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger fører til utsatt skatt, ettersom disse avskrivningene påvirker resultatet og skattegrunnlaget ulikt over tid.

Viktigheten av Utsatt Skatt

 • Periodisering:
  Utsatt skatt sikrer at skattekostnaden i regnskapet korresponderer med det økonomiske resultatet for perioden den tilhører, uavhengig av betalingstidspunkt.
 • Finansiell planlegging:
  Gir et mer nøyaktig bilde av selskapets økonomiske helse og forpliktelser, viktig for både intern styring og ekstern rapportering.

Utsatt Skattefordel

 • Når oppstår dette?
  Utsatt skattefordel registreres når regnskapet indikerer at selskapet vil betale mer skatt enn hva skattemeldingen viser, og forventer dermed lavere skattebetaling i fremtiden.
 • Betingelser for regnskapsføring:
  Det må være sannsynlig at selskapet kan utnytte disse fordelene, for eksempel gjennom fremførbart underskudd.

 

Nøkkelpunkter for å forstå utsatt skatt

 • Midlertidige forskjeller:
  Representere forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, som jevnes ut over tid.
 • Regnskapspliktige enheter:
  Primært relevant for aksjeselskaper og andre med regnskapsplikt, hvor forskjeller mellom regnskap og skatt kan oppstå.
 • Ikke relevant for enkeltpersonforetak:
  Enkeltpersonforetak fører regnskap direkte etter skattereglene, og opplever derfor sjelden disse midlertidige forskjellene.


  Utsatt skatt er en vesentlig del av et selskaps finansielle og skattemessige planlegging, som krever nøye vurdering og håndtering for å sikre nøyaktighet i finansiell rapportering og skatteforpliktelser. Ved å forstå og effektivt håndtere utsatt skatt, kan selskaper bedre reflektere sin økonomiske realitet og planlegge for fremtidige skatteforpliktelser.

 

 

 

 

 

New call-to-action