Varetelling

Varetelling innebærer å lage en nøyaktig oversikt over alle varer en bedrift har på lager ved et gitt tidspunkt, vanligvis utført rundt årsskiftet som en del av avslutningen av regnskapsåret. Dette er en nødvendig prosedyre for bedrifter med varelager, da det gir et grunnlag for å beregne eventuelle endringer i varelagerets verdi siden den forrige tellingen. Slike endringer, enten det er økning eller reduksjon i lagerbeholdningen, har direkte innvirkning på bedriftens økonomiske resultat og må derfor reflekteres nøyaktig i regnskapet.

Prosessen med varetelling innebærer at man teller fysisk antall av alle salgbare varer samt materialer som er bestemt for produksjon av salgbare varer. For eksempel, hvis en bedrift har som virksomhet å selge ferdigmonterte møbler og har fem skap på lager ved inngangen til det nye året, skal disse skapene telles. Likeledes, hvis bedriften har innkjøpt materialer som planker for å konstruere skap for salg, skal også disse materialene inkluderes i tellingen. Verktøy og utstyr som benyttes for å produsere disse varene, som hammer og sag, regnes derimot ikke som del av varelageret og skal ikke inkluderes i varetellingen.

 

Den grunnleggende regelen er å telle antallet av hver vare på lager og multiplisere dette med varens innkjøpspris for å beregne den totale verdien av varelageret.

 

Regnskapsføring av varetelling er kritisk fordi det sikrer at kostnaden ved innkjøp av varer korrekt matches med inntektene fra salg av disse varene, i tråd med regnskapsprinsippet om periodisering. Dette prinsippet sikrer at kostnader og inntekter føres i den perioden de faktisk oppstår, noe som er essensielt for å gi en korrekt finansiell fremstilling av bedriftens økonomi. Ved å justere for varelagerets verdi ved årsslutt, kan bedrifter korrekt flytte kostnader mellom regnskapsperioder, slik at varekostnader reflekterer perioden varene faktisk selges. Dette bidrar til mer nøyaktig og rettferdig regnskapsføring, og hjelper bedriften med å opprettholde god kontroll over sin finansielle helse.

 

Last ned vårt whitepaper for å lære mer om lønnssystemet fra 24SevenOffice.

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice