Bli kvitt IT-drift på skift = Økt verdiskapning og mer happy ansatte

Skrevet av: Frode Brurberg Hansen -

Lesetid: 2minutter

Med ledende skyløsninger, som eksempelvis 24SevenOffice leverer, kan IT-sjefen fokusere på å sikre en komplett og fungerende tjenesteportefølje, fremfor å være problemløser på tekniske utfordringer.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -32

IT-sjefen og hans crew, som ofte driver med drift på skift, er ikke nødvendigvis «it-folka» i bedriftene lenger. For med alt i skyen trenger du ikke en håndbok for å kunne logge deg på hjemmefra, frykte IT-sjefens mobilfobi, vente på oppdateringer, vedlikehold eller bruke tid på tungvinte installasjoner.

Hva slipper IT-sjefen å fokusere på når bedriften går i skyen?

Tiden da IT-avdelingen satt bak lukkede dører og skrudde på servere er snart forbi, enten IT-sjefen vil det eller ei. For selv med en multi-skrutrekker, klarer du ikke å skru om kapp med fordelene og mulighetene bedrifter får med ekte nettsky.

Så kort fortalt kan IT-sjefen slutt å fokusere på drifting og oppgaver som innkjøp av servere, patching og nettverksoppsett. Han kan også slutte å tenke på sikkerheten på internsystemene sine, siden bedriften ikke lenger har noe lokalt.

Og tiden da IT-avdelingen jobbet tungvint med å få brukeres enheter til å være kompatible med bedriften systemer, eller måtte begrense valgmulighetene for de ansatte, kan også flyttes til et teknologisk museum.

Hva kan IT-sjefen heller fokusere på når bedriften går i skyen?

Nok om det, så er IT-sjefens tid forbi? Ikke nødvendigvis. For ny teknologi åpner også for mange nye muligheter, dersom en stiller seg positiv til endring og mulighetene som åpner seg.
Med ledende skyløsninger, som eksempelvis 24SevenOffice leverer, kan IT-sjefen fokusere på å sikre en komplett og fungerende tjenesteportefølje, fremfor å være problemløser på tekniske utfordringer. Eller sagt på en annen måte, fra teknisk orientert til strategisk orientert, med blant annet fokus på god arbeidsflyt, integrasjoner og effektivisering av prosesser for bedriften og de ansatte.

Men hva betyr egentlig dette? Fleksible plattformer kan rett og slett fundamentalt endre på hvordan bedrifter kan gjøre forretninger. De tillater bedrifter å skape egne økosystemer som legger til rette for vekst og utvikling, eksempelvis ved hjelp av ERP-systemer som er tilrettelagt for integrasjoner.

Nettopp her kan IT-sjefen sitte i førersetet, og gjerne som en del av ledergruppen, for å støtte oppunder de verdiskapende prosessene i bedriften. Strategi for valg av verktøy og skytjenester, er alt for viktig til å bli overlatt til tilfeldighetene.

Hvordan kan de ansatte få en mer fleksibel og effektiv hverdag?

Hvor ofte hører en ikke historier om ansatte som banker hodet i tungvint-veggen, over tungvinte løsninger i bedriften? Eller som har gitt opp å komme med forslag til endringstiltak, da de uansett har blitt møtt med døve ører fra både IT-sjefen og ledelse?

Sånn trenger det ikke lenger å være. Om IT-sjefen og ledelsen har en reell intensjon og motivasjon for å unytte ledende sky-teknologi, er det kort vei til mer effektive prosesser og en mer fleksibel hverdag for de ansatte.

En ting er at ledende skyteknologi, anvendt på rett måte er verdiskapende i seg selv. Men å vinne kampen om de beste talentene, med utdatert teknologi, i en generasjon som gjerne vil kombinere karriere – med høy livskvalitet, kan fort vise seg å være en dårlig strategi.
Er din bedrift klar for å bli mer effektiv?


Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice