Hapro automatiserer regnskapet med AI

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 1 minutt

Hapro skal nå automatisere regnskapet innen elektronisk håndtering av inngående fakturaer med AI-plattformen fra 24SevenOffice - og Propell Group som strategisk partner.

dame_og_mann_ser_paa_pc_og_mobil

Hapro er et av Nord-Europas ledende selskaper innenfor Electronic Manufacturing Services. Hapro-konsernet omsatte i 2020 for ca. 700 millioner kroner og har over 300 ansatte. Selskapet har nå inngått kontrakt om automatisering av regnskapet innen elektronisk håndtering av inngående fakturaer med Propell Group som strategisk partner. Til dette skal selskapet benytte AI-plattformen fra 24SevenOffice.

- Propell.ai med AI-motoren fra 24SevenOffice ble et naturlig valg for oss da vi vurderte alternative leverandører innen elektronisk håndtering av inngående fakturaer. Både på grunn av teknologi og lokal tilknytning til Hadeland. Og vi har stor tillit til teamet i Propell.ai, sier Gisle Berget, CFO i Hapro.

- Hapro blir en viktig kunde for oss. Hapro har sterkt fokus på mangfold og samfunnsansvar. Det er god match med våre verdier. Det er viktig for oss å jobbe med en lokal hjørnesteinsbedrift. Hapro tar nå i bruk en verdensledende plattform for automatisering og digitalisering av regnskapet, der AI-plattformen fungerer som forsystem integrert mot Visma Business, sier Gro Merethe Johnsrud, adm. direktør i Propell.ai.

Økt konkurransekraft internasjonalt

AI-motoren kan integreres mot alle relevante ERP- og regnskapssystemer, der tidkrevende manuelle oppgaver knyttet til inngående fakturabehandling og bokføringsprosessen automatiseres ved hjelp av AI Assistant som forsystem. Dette legger til rette for mer effektive prosesser, bedre marginer og økt konkurransekraft:


- Vi i Hapro må ha fokus på å «Jobbe smartere» for å kunne konkurrere med lavkostland, som f.eks. Kina og Øst Europa. Vår nåværende løsning for fakturahåndtering vil ikke lenger bli støttet av Microsoft. Vi ønsket å ta i bruk ny teknologi - og da var det naturlig å se på AI-løsninger i skyen. Vi vurderte alle alternative løsninger i markedet for å finne den mest fremtidsrettede løsningen, med høy grad av automatisering. Vi vektla også sikkerhet og stabilitet. Propell.ai sin totalpakke med AI-plattformen fra 24SevenOffice var det klart beste alternativet i markedet, forteller Roar Moen, IT manager i Hapro AS.