Hva er et MRP-system – og hvem passer det for?

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 1 minutt

Alle som driver med produksjon, varehandel og lager vet hvor mange ting som må på plass for å lage og håndtere varer. Med et MRP-system minsker du risikoen for kostbare tabber.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -62

Alle som driver med produksjon, varehandel og lager vet hvor mange ting som må på plass for å lage og håndtere varer. Å ha kontroll på antall skruer som trengs, etiketter til produkter eller lignende kan være alt som skiller mellom store og kostbare forsinkelser – og suksess. Med et MRP-system minsker du risikoen for kostbare tabber.

I 24SevenOffice vet vi hvor ressurskrevende og komplisert tradisjonell ressursplanlegging kan være for bedrifter. Den lange prosessen helt fra innkjøp til leveranse involverer som regel mange ulike systemer og mennesker, noe som sinker både produktiviteten og effektiviteten. Løsningen på dette er et slagkraftig MRP-system som gir deg du trenger innen produksjon og logistikk.

Hva er et MRP-system?

Et MRP-system (Material Requirement Planning) er et system som håndterer materiellbehov, produksjon og lagerbeholdning. Ved hjelp av data fra alle fasene i en produktlivssyklus vil systemet sørge for at du alltid har tilgjengelig materiell og råvarer. Resultatet er en bedre oversikt over hele bedriftens forsyningskjede, med økt kontroll på etterspørsel, ledetider, lagerbeholdning og sporbarhet.

Siden et MRP-system til enhver tid har oversikt over hele forsyningskjeden, vil det gi databaserte tilbakemeldinger på hvor kjeden kan forbedres. Dermed kan man justere driften til å anskaffe eller produsere den riktige mengden av et produkt eller en råvare, slik at man unngår høye lagerkostnader eller lange ledetider som følge av mangler.

På den måten vil et MRP-system bidra til at produksjons- og leveringstidene går ned, som fører til mer fornøyde kunder og bedre resultater på bunnlinjen.

Bedrifter innen produksjon og industri vil ha stor nytte av et effektivt MRP-system. Det samme gjelder for selskaper innen engros, lager, matproduksjon og bakerier, alle steder med stor trafikk av produkter, materialer og råvarer, som kan optimalisere driften.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice