Hvordan jobber PwC med verdiskapning gjennom bruk av teknologi?

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

På CAMP.CLOUD-webinaret vårt 8. september 2021 hadde vi besøk av blant annet Tore Thorlacius Bræin, leder for Digital Forretningsutvikling i PwC Accounting. Han ga oss spennende innsikt om deres tilnærming til AI.

pwc og verdiskapning

— Regnskapsførerens rolle er fortsatt utrolig viktig men vi ser at arbeidet må dreie bort fra bokføring til rapportering, og derfor er teknologi en avgjørende faktor, sa Bræin under webinaret. 


PwC Accounting har nylig signert implementering og utrulling av AI. Vi benyttet sjansen til å stille Bræin noen spørsmål om hvordan han og PwC tror regnskapshus kan tjene penger, øke marginer og sørge for verdiskapning for fremtidens regnskapsbyrå ved hjelp av dagens teknologi.


Hvordan har PwC sørget for verdiskapning gjennom bruk av teknologi?

Først og fremst så har vi jobbet med å forbedre kundeleveransen vår, gjennom å leverer bedre kvalitet ved hjelp av bedre kontroll på transaksjonene våre. I tillegg så kan vi nå utvide leveransen til kundene våre, og vi kan hjelpe dem med flere oppgaver - spesielt de oppgavene  som er aller viktigst. For vår egen del kan vi håndtere større prosjekter ved at vi løser ting ved hjelp av automatisering på flere områder. Og så tror jeg vi har en bedre koordinering mellom kunde og regnskapsbyrå, noe som også inkluderer koordinering mot tredjepartsleverandører. Vi har rett og slett en bedre koordineringsrolle nå generelt sett.


Har dere sett endringer i hvordan man tjener penger, etter dere har tatt i bruk ny teknologi? Og hvilke inntektsstrømmer ser dere på som viktig fremover?

Ja, det er jo det store spørsmålet det! Hva skal vi tjene penger på fremover?

Vi ser en tydelig dreining mot mer rådgivning. Bort fra det som har med transaksjonsbehandling og punching å gjøre, og mer og mer over mot rådgivning. I tillegg ser vi enda mer mot teknologi. Særlig det med å bygge integrasjoner mellom våre systemer som vi benytter og kundens tredjepartssystemer, eller andre bransjesystemer, men også rådgivning rundt faget og integrasjoner. Noen ganger har vi tredjepartsleverandører av integrasjoner involvert, og da trenger man noen som styrer og har et overblikk på hva slags data som skal flyte mellom systemene, frekvensen og så videre. Her ser vi at vi spiller en viktig rolle med den kompetansen vi har. Så dette er absolutt et område som vokser for vår del. 

“Tidligere måtte kunden tilpasse seg regnskapsføreren sin metodikk og systemvalg, nå er det i større grad regnskapsføreren som må tilpasse seg kunden!” Tore Thorlacius Bræin, leder for Digital Forretningsutvikling i PwC Accounting


Hva var bakgrunnen for at dere valgte å gå for AI akkurat nå? 

Vi tror at kunstig intelligens vil være viktig fremover. Vi har testet AI -teknologi i over tre år, og selv om fundamentet i teknologien har vært bra så har det vært en del mangler rundt brukergrensesnitt og diverse funksjonaliteter. Vi har vært på ballen her og testet jevnlig, og fulgt med på utviklingen. Spesielt nå det siste året så ser vi at det har skutt enda mer fart og ting har kommet mer på plass. Dette toget går nå, og vi har valgt å satse på AI for vi tror at teknologien er såpass moden at vi kan utnytte fordelene både nå og ikke minst fremover. 


Hva ser dere på som de viktigste fordelene ved å benytte AI?

Først og fremst er vi opptatt av dette med dreiningen mot mer verdiskapende tjenester. Vi tror at dette gir oss muligheten til å gi kundene våre det de trenger, og gi de mer beslutningsinformasjon. Vi skal være en god rådgiver og sparringspartner for kundene, i stedet for bare å levere rapporter og punche bilag. I tillegg gir AI oss bedre statistikk på hvordan vi jobber selv. Vi får et datagrunnlag som er mye mer tydelig og mye mer spesifikt som gjør oss i stand til både å planlegge ressursene våre bedre, men også gi kundene muligheten til å leke mer med prising og forretningsmodeller rundt fastpris, delvis fastpris og så videre. Og så er det dette med å ha mulighet til å sette ting mer i prosess uavhengig av ERP-system. Dette er vi veldig spente på om vi klarer å utnytte. I tillegg ønsker vi å henge med på teknologien, på et eller annet tidspunkt må man tørre å satse!

 

Er du klar for å satse? 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice