Kostnadskutt - her er våre beste, konkrete tips

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 1 minutt

I trange tider er det ekstra viktig å tenke smart. Her får du våre beste, konkrete tips til hvordan din bedrift kan kutte kostnader og bedre likviditeten!

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -38

I trange tider er det viktig å både gjøre de riktige tingene, og gjøre tingene riktig!

Generell styring

 • Tenk gjennom kvaliteten på alle analyser og beslutninger som har økonomiske konsekvenser. Kan/bør noe gjøres annerledes?

 • Har du et effektivt økonomisystem med nødvendige integrasjoner, i samarbeid med bank, regnskapsfører, revisor?

 • Sjekk bedriftens regnskap for å få oversikt over de ulike kostnadskontoene, inntektskontoene, eiendelskontoene og gjeldskontoene.

 • Sett opp likviditetsbudsjett: Likviditet er viktigere enn lønnsomhet i disse tider!

 • Lag en plan, følg planen, involvér alle så godt du kan og ikke minst; kommunisér

 • Husk at det er en avveining mellom kort og lang sikt. Å kutte et kurs betyr bedre likviditet på kort sikt, men tap av kompetanse på lengre sikt

Fjerne, redusere eller utsette kostnader?

 • Skaff deg oversikt over tilgjengelige offentlige hjelpepakker, og finn ut hvordan de kan passe for din bedrift

 • Hva er helt nødvendige kostnader og hva er mindre nødvendige kostnader?

 • Hva må kjøpes nå, hva kan utsettes til senere og hva kan kuttes?

 • Kan noen oppgaver in-sources (altså gjøres internt)?

 • Kan vedlikehold, kurs og reiser utsettes?

 • Kan lønninger forhandles ned midlertidig?

 • Kan noen permitteres?

 • Kan noen lokaler/arealer sies opp?

 • Kan man forhandle ned prisene på kjøp av varer og tjenester bedriften er avhengig av?

 • Kan man forhandle ned lavere renter på banklån?

 • Kan man lease/leie istedenfor å kjøpe/eie?

 • Kan gamle krav kreves inn evt. med avslag?

Redusér kapitalbehov/-binding

 • Kan du selge fakturakravene dine med fakturasalg?
 • Kan du ha lavere varebeholdning, mindre utstyr og driftsmidler, redusere arealet og/eller forlenge kredittiden hos leverandører?
 • Blir ubetalte fakturaer fulgt opp? 

Øk inntektene

 • Finnes det potensiale hos nye kundegrupper?
 • Kan du leie ut lokaler?
 • Kan du få høyere renter på innskudd?
 • Kan nye produkter/tjenester utvikles?

 

New call-to-action