Les hva KPMG mener bør være hovedfokus blant økonomisjefer fremover

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

KPMGs undersøkelse, «The view from the top» setter fokus på hva mange daglig ledere og konsernsjefer nå tenker rundt finansdirektørers og økonomisjefens rolle fremover.

KPMG mener hovedfokus blant økonomisjefer

Vi i 24SevenOffice hadde nylig gleden av å delta på presentasjonen av KPMG's undersøkelse "The View from the Top", og den inspirerte oss til å dele våre refleksjoner med dere. Rapporten belyser hvordan toppledere ser på rollen til økonomisjefer og deres betydning i bedriften.

Basert på intervjuer med 549 CEOer fra selskaper med en omsetning på over 500 millioner USD, gir undersøkelsen verdifull innsikt, relevant ikke bare for store selskaper, men for alle som verdsetter økonomifunksjonens betydning, effektivitet og styringsdata.

"The view from the top" fremhever hvordan dagens økonomisjefer styrer et intrikat økosystem i stadig endring, med et klart mål om å skape et konkurransefortrinn. Undersøkelsen tydeliggjør at utnyttelse av IT og skybaserte ERP-systemer vil være kritisk for økonomisjefens suksess fremover.

I denne bloggen kan du lese om noen av hovedfunnene fra undersøkelsen.

 

Mer strategisk rolle og «Big Data»

Ifølge KPMG ønsker daglig ledere å heve forventningene til økonomifunksjonens rolle. De utfordrer denne funksjonen til å tenke utenfor boksen og vise frem sine sterke lederegenskaper – alt for å kunne lykkes som en tett strategisk partner.

Ledere ønsker å maksimere utnyttelsen av teknologi ved å bruke data og analyser for å oppnå lønnsom vekst, samtidig som det fungerer som et effektivt grunnlag for beslutninger.

Ettersom de fleste selskaper går i en mer kundesentrisk retning, fremheves også viktigheten av å utnytte den enorme mengden av kundedata til å gi verdifull innsikt. «Big data» er derfor et stadig viktigere fokusområdet i forhold til denne rollen – og da gjerne med helt andre tilnærminger sammenlignet med tidligere. Suksessfaktoren er da naturligvis å legge til rette for å kunne handle basert på på denne informasjonen og innsikten.

85% av daglig ledere og konsernsjefer i undersøkelsen sier at økonomisjefens evne til å samle og analysere data, er den sikreste veien til lønnsom vekst.

Oversikten fra et økonomisystem som 24SevenOffice gir svar på hvordan frigjøre ressurser til nødvendige endringer, og for å investere riktig for å skape ny vekst.

 

Innovasjonsmuligheter i fremtiden

KPMG bruker begrepet "Renaissance CFO" for å beskrive rollen til økonomisjefer i fremtiden. De beskriver en person som er i stand til å bruke sin kunnskap om fortiden, omfavne dagens teknologi og samtidig se fremtidige muligheter for innovasjon. Dette betyr at vi snakker om en leder i organisasjonen - også utenfor finansavdelingen.

I undersøkelsen sier 63% at økonomifunksjonen vil bli mer viktig for selskapet de neste 3 årene, samtidig er en av tre usikre på om deres økonomisjef er klar for å møte utfordringene som kommer fremover.

 

Valg av teknologi på topp

70% av daglig ledere i «The view from the top» oppgir valg av teknologi som den faktoren som vil ha størst effekt og innvirkning på den fremtidige rollen til økonomisjefer. Samtidig mener de at kun halvparten av de som innehar disse rollene, gjør en god jobb med å utforske og implementere den beste nye teknologien.

ERP-systemer har dessverre ikke fått den oppmerksomheten de fortjener i mange selskaper de siste 5 årene. Dette har resultert i at mange selskaper ligger etter når det gjelder å utnytte teknologi, spesielt når det kommer til skybaserte løsninger, integrerte analyser og mulighetene som ligger i mobilbruk. Derfor er det viktig for selskaper å tenke nøye gjennom hvordan de kan bruke IT som en konkurransefordel.

— Morris Treadway, Global Head of Financial Management, i KPMG

KPMG understreker også viktigheten av transparente løsninger - og mener det bare er et tidsspørsmål før alle større selskaper har gått over til rene skyløsninger:

«Det er bare et spørsmål om tid før de fleste store bedrifter har gått over til skyløsninger. Mange CEOer er frustrerte over at de ikke kan få den type gjennomsiktighet eller oversiktsbilder de forventer - eller den analytiske innsikten de ønsker fra sin økonomiavdeling.

Å bytte teknologi er også en mulighet til å revurdere og redefinere måten en jobber på , eksempelvis gjennom å se på hvilke tjenester som bør løses «in-house» og hvilke som bør outsources. Samtidig er det viktig å se på hvordan økonomifunksjonen kan jobbe i samspill med hele virksomheten for å utarbeide strategier. Hvis ikke ender du kun opp med billigere teknologi.», sier Patrick Fenton, Head of Financial Management at KPMG in the UK, i rapporten.

 

Ligg et steg foran

Å bytte til skybasert ERP er en ting, men det er når selskaper utnytter teknologien i forhold til mulighetene for å automatisere og effektivisere - at gevinsten virkelig kommer til syne. Gjennom å utnytte digital og mobil teknologi, kan ledere ta beslutninger og iverksette tiltak – gjennom forretningsinnsikt fra hvor som helst, når som helst – basert på data i sanntid.

For at dette skal være mulig, er det viktig at styringsgrunnlaget er så korrekt og oppdatert som overhodet mulig. En viktig faktor er da som nevnt automatisering, mens andre suksessfaktorer kan være effektiv arbeidsflyt og outsourcing.

Sistnevnte er en av mange fordeler med skybasert teknologi tilrettelagt for samhandling og integrasjoner, slik eksempelvis 24SevenOffice er.

Hva som er riktig balanse mellom oppgaver som skal løses «in-house» og outsourcing er naturligvis ulikt fra bedrift til bedrift. En av mange fordeler med skybasert teknologi - er uansett at du kan få nye prosesser opp og stå veldig raskt. I følge KPMG sin undersøkelse svarte 51% av lederne at deres økonomisjef kjører strategien når det kommer til outsourcing og delte tjenester.

Som en teknologisk ledende tilbyder av skybaserte ERP- og regnskapssystemer, er det alltid en god følelse å lese undersøkelser av høy kvalitet, som understøtter mange av de strategiske veivalgene en selv som teknologiselskap har tatt.

At KPMG selv bruker 24SevenOffice som system, er også en fin bekreftelse på dette.