Ny rapport: Regnskapsbransjen vil bli sterkt digitalisert i fremtiden

Skrevet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing i 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

Det er i følge rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway» kun 4 yrker i Norge som har høyere sannsynlighet for å bli utsatt for digitalisering enn regnskapsførere.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -28

Både Aftenposten og VG har gjort store oppslag basert på rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway». Rapporten, som er bestilt av det regjeringsnedsatte Ludvigsen-utvalget, er utarbeidet av tre forskere hvor de har analysert hvordan digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge de neste 20 årene.

Rapporten konkluderer med at en tredjedel av den norske sysselsettingen i stor grad vil bli utsatt for digitalisering og automatisering i løpet av de to neste tiårene. Forskerne understreker at alle yrker vil bli påvirket, i større eller mindre grad.

Dette er noen av yrkene som med stor sannsynlighet vil bli digitalisert i følge forskerne:

 • Kontormedarbeidere (97 prosent sannsynlighet)
 • Dataregistrerere (99 prosent sannsynlighet)
 • Regnskapsførere (98 prosent sannsynlighet)
 • Resepsjonister (96 prosent sannsynlighet)
 • Butikkmedarbeidere (95 prosent sannsynlighet)

 

Det er i følge rapporten kun 4 yrker i Norge som har høyere sannsynlighet for å bli utsatt for digitalisering enn regnskapsførere.

 

Bruk teknologien som et konkurransefortrinn

Konklusjonene og resultatene i denne rapporten kan umiddelbart kanskje oppleves som dramatiske for blant annet regnskapsførere, men er dette egentlig så dramatisk og overraskende? Er ikke dette først og fremst en mulighet for å omfavne ny teknologi – gjennom å utnytte alle fordelene i forhold til fleksibilitet, effektivisering og automatisering av de enkle prosessene?

Fordelen regnskapsførerne har, er at det er mye kompetanse knyttet til regnskap – og det å bruke regnskap som et styringsverktøy for bedriftene. 24SevenOffice ser derfor digitaliseringen som en mulighet for byråene – og har derfor utviklet en teknologisk plattform og metodikk – som vil understøtte byråene i deres digitaliseringsstrategi, sier styremedlem og rådgiver i 24SevenOffice, Ståle Risa.

 

Nye forretningsmodeller

Å ta i bruk skybaserte systemer og ny teknologi medfører nødvendigvis endringer i rutiner, prosesser og forretningsmodell. Dette er også noe adm. direktør Sandra Riise i Regnskap Norge lenge har vært tydelig på.

– Ny teknologi vil fremtvinge endringer i bransjen. Tiden da fakturagrunnlaget til regnskapsførere hovedsakelig var timebasert, vil dreie seg i retning av nye måter å jobbe på, nye prismodeller, ny kompetanse og nye forretningsmodeller. De som utnytter de disse mulighetene best, vil kunne frigjøre tid til rådgivning – og dermed i større grad bidra til at regnskapene blir et mer sentralt styringsverktøy for ens kunder.

Den nye generasjonen regnskapsførere har vokst opp med skybasert teknologi, der det som ikke var mulig i går, er mulig i morgen. At de enkle og trivielle oppgavene vil bli automatisert, er på mange måter en selvfølgelighet.

– Vi tror at neste generasjon regnskapsførere også i stor grad må være «teknologer». I tillegg til å sitte på en solid kompetanse innen det regnskapsmessige, må de være i stand til foreslå smarte teknologiske løsninger for sine kunder. Det er på denne måten de kan bli gode rådgivere – og legge til rette for at regnskapet blir et nyttig styringsverktøy, slik at kunde har de beste forutsetninger for å ta gode avgjørelser basert på oppdatert informasjon. Regnskapsførere som klarer dette vil bli morgendagens vinnere, sier Ståle Risa.

– Vi ser nå blant annet at kundene i stadig større grad setter krav til sin regnskapsfører. Kundene lukker ikke øynene for den teknologiske utviklingen, de er nysgjerrige – og lurer på hvilke grep som er mulig å ta, for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv.

— Ståle Risa, Rådgiver og styremedlem i 24SevenOffice

– Her ligger det allerede et hav av muligheter for regnskapsførere som benytter seg av fordelene i blant annet vår teknologi. Om en kunde spør regnskapsfører om de kan integrere sin nettbutikk mot deres eksisterende regnskapssystem, og svaret er nei – bør alle varsellamper begynne å blinke, avslutter Risa.

 

7 tips til hvordan regnskapsbransjen kan tilpasse seg den digitale hverdagen: Invester i kompetanse

 1. Velg et 100% skybasert system. Vær oppmerksom på at flere markedsfører seg som et skybasert system, men i praksis er en hybridløsning basert på mange ulike teknologier.
 2. Strømlinjeform interne prosesser og metodikk.
 3. La kundene gjøre deler av jobben selv. Bonusen er at kunde får et forhold til regnskapet – og i større grad ser verdien av å bruke det som et løpende styringsverktøy.
 4. Benytt deg av alle de mulighetene som finnes for automatisering.
 5. Integrer så mye som mulig av forsystemer inn mot regnskapssystemet. Sørg for at regnskapsplattformen som benyttes har godt utviklede API´er – og mange standardintegrasjoner, slik at integrasjonene ikke blir kostnadsdrivende.
 6. Benytt outsourcing, der det er mulig.
 7. Vær flink til å jobbe med kundene deres – og gi dem gode råd basert på oppdaterte regnskap.