Regnskap: 6 tips til endringer i regnskapsbyråer

Skrevet av: Camilla Ørvik -

Lesetid: 3minutter

Skal du lykkes må du være nytenkende. Sett opp delmål, tildel ansatte ansvar og bli teknologer ved å omfavne teknologi og utvikling.

regnskapsbyra_24sevenoffice

Det er stadig snakk om hvordan teknologi og digitalisering fremtvinger en rekke endringer i måten vi jobber på, samtidig som det åpner for smartere, nye muligheter og nye forretningsmodeller.

Nytenkende regnskapsbyråer springer opp over hele landet, utstyrt med EHF og automatisk bilagsflyt i skybaserte regnskapssystemer. Effektiviteten presses opp – og kundene vil gjøre mer og mer av arbeidet selv. Hvordan vil dette påvirke hverdagen – og utfordre tradisjonelle forretningsmodeller fremover?

Hvordan kan man forbli konkurransedyktig blant regnskapsførere?

Her er noen tips til hvordan ledelsen i regnskapsbyråer kan gjennomføre endring – samt følge opp medarbeidere for å unngå tilbakefall – til gamle, utdaterte, og for mange trygge rutiner.

1. Definer verdier for bedriften og hva dere ønsker å strebe etter å være

Streb for å være best, men husk at ingen kan være best på alt. Du må gå i dybden og definere hva din bedrift kan tilby deres kunder. Mulighetene kan begrenses av faktorer som ansattes kompetanse, antall årsverk, beliggenhet og likviditet.

Skal man spesialisere seg innenfor én bransje eller utvide med nye segmenter? Skal man tilby tilleggstjenester eller ha fokus på basistjenester? Har man råd til å ansette flere og dekke tapet i opplæringsprosessen? Dette er bare et knippe spørsmål en leder kan stille seg.

2. Sett opp klare mål og delmål

Regnskapsførere trenger kvantitative og konkrete mål. Dette kan være å øke antallet kunder og bunnlinjen, ha større dekningsgrad eller utvide bedriften ved å ansette flere. Det er samtidig viktig å bedømme sin posisjon og hva man har mulighet til å levere til kunden; å definere et formål med endringsprosessen.

Et viktig konkurransefortrinn kan eksempelvis være å få inn digitale løsninger som er skreddersydd, nettopp for din bedrift, og implementere disse riktig.

Det man må huske på er at endringsstrategi er en prosess – og ikke en «happening». Lederens jobb er ikke ferdig når implementeringsprosessen er fullført. Tvert imot, det er her den begynner.

Det er viktig å sette klare frister frem til målet, slik at det er enkelt å se om man følger tidsskjemaet. Dette sikrer også fremgang i prosessen fremfor tilbakefall. Det gir en trygghet og en følelse av oppnåelse, fremfor å strebe etter et mål som er veldig langt frem i tid.

Les også: 6 årsaker til mostand mot endring og digitalisering

3. Tildel de ansatte ansvar og målprogresjon

Som leder er et viktig suksesskriterium å løfte frem nøkkelpersoner som viser initiativ til teamledelse. Å løfte frem de personene som har gode teknologiske egenskaper, og som ønsker å ha en ansvarlig rolle for å formidle denne kunnskapen innad i organisasjonen, kan eksempelvis være en veldig spennende tilnærming.

Ledelsens viktigste jobb under endring er å evaluere styrkene og svakhetene til sine ansatte – og bruke disse til å introdusere nye prosesser inn i en organisasjon. Dette er en løpende prosess hvor en leder er nødt til å foreta evalueringer med jevne mellomrom – og foreta de endringene som trengs.

Når man motiverer de ansatte til å ta ansvar, vil mange ofte finne en spesialitet som faller naturlig. Da er det viktig å løfte disse personene frem og vise dem at de er sett og satt pris på. Det er også viktig å ta seg tid til å dele kunnskap, innad i systemet.

Skal man måle faktureringsgraden, eller vil dette avhenge av graden de ansatte involveres i interne rutiner? Det er viktig at de ansatte vet hva de er målt på – og hva som er leders forventning til ansatte i de ulike fasene av prosessen.

4. Interne møter

Endring kan føre til mye stress og usikkerhet blant ansatte, derfor er det veldig viktig at man får mulighet til å lufte både ideer og frustrasjoner.

Som en god leder er det viktig å gi alle ansatte et sted å uttrykke seg selv, samt finne mulige løsninger for å gjøre overgangen lettere for dem.

Det er særdeles viktig at alle er klare over at effektiviteten reduseres i starten av en endringsprosess – og at de ansatte vet hvilke premisser de blir målt på. Etter den første tilvenningsfasen, vil automatiseringen føre til en eksponentiell vekst i effektiviteten, der man lett tar igjen den tapte tiden.

5. Bli teknologer

Den nye generasjonen regnskapsførere har vokst opp med skybasert teknologi, der det som ikke var mulig i går, er mulig i dag. At de enkle og trivielle oppgavene vil bli automatisert, er på mange måter en selvfølgelighet. Som sagt kan det å løfte frem de personene som har gode teknologiske egenskaper i byrået, eller å vri fokus på rekrutteringen i denne retningen, være et smart grep. I tillegg til å sitte på en solid kompetanse innen det regnskapsmessige, må regnskapsbyråene være i stand til foreslå smarte teknologiske løsninger for sine kunder. Det er på denne måten de kan bli gode rådgivere – og legge til rette for at regnskapet blir et nyttig styringsverktøy, slik at kunde har de beste forutsetninger for å ta gode avgjørelser basert på oppdatert informasjon.

Kundene lukker ikke øynene for den teknologiske utviklingen, de er nysgjerrige – og lurer på hvilke grep som er mulig å ta, for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv, eksempelvis gjennom integrasjoner som kan automatisere prosesser. Ikke minst er det er viktig å kunne ha tro på kompetansen til de man har ansatt – og huske på at endring er essensielt for overlevelse av et selskap.

Husk at endring og disruptive teknologier ikke er noe nytt, verden har alltid endret seg, men den har aldri utviklet seg raskere enn nå. Husk å investere i endring og forbedring hver dag!

6. Networking

Mange nye ideer spirer og får næring gjennom å omgås nye folk både innen egen og andre bransjer. Selv om markedet er preget av stor konkurranse om kundene, kan man i mange tilfeller hjelpe hverandre å bli bedre – og på denne måten løfte hele bransjen til et nytt nivå.

Å spille hverandre gode og dele erfaringer er et viktig utgangspunkt!