Regnskaps- og IT-bransjen forenes; er regnskapsføreren den nye systemintegratoren?

Skrevet av: Freddy Kristensen, Chief Information Security Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

Både regnskaps- og IT-bransjen ønsker å tilby verdiøkende tjenester til sine kunder, men fagkunnskap har tidligere holdt disse bransjene relativt separert. Hva skjer når disse krysses?

24SevenOffice-Miljøbilder-56-

Begynner regnskapsbransjen å bevege seg over i den tradisjonelle IT-bransjen? Begynner deler av IT-bransjen å bevege seg over i regnskapsbransjen?

Begge bransjer ønsker å tilby verdiøkende tjenester til sine kunder, men fagkunnskap har tidligere holdt disse bransjene relativt separert. Hvilken rolle har disse i den nye digitale økonomien? Hvor ligger inntektene når de tradisjonelle tjenestene blir automatisert?


Farvel til fortidens systemintegratorer


For en del år tilbake så var IT-bransjen kanskje den «hotteste» bransjen du kunne være i, og da gjerne som systemintegrator. Det var faktisk så attraktivt at enhver liten butikk som solgte et IT-produkt kalte seg selv for en systemintegrator.


Systemintegratorene skulle fokusere på løsningssalg, der en sammenkobling av IT-produkter og tjenester skulle gi kundene en verdiøkning, noe som gjerne var ensbetydende med salg av «bokser» - og påfølgende kostnader på konsulenttjenester knyttet til å sette de opp. Ville en at IT-systemer skulle snakke sammen den gangen, gikk en til systemintegratoren.


Eksempelvis kunne en bedrift gå til regnskapsføreren sin, dersom de ville ha en likviditetsrapport som var a jour per forrige måned. Verden har heldigvis gått videre, i både denne og andre bransjer.


Bedrifter trenger noen som kan se de store linjene


I dag trenger du ikke å kunne så mye om bits og bytes, for å kunne gi dine kunder gode råd, i forhold til smart bruk av IT. En bransje som kan utnytte dette i større og større grad, er regnskapsbransjen.


Tradisjonelle regnskapstjenester blir mer og mer automatisert - og marginene på disse tjenestene, vil i likhet med det som har blitt beskrevet overfor, også krympes til et minimum, i en konkurranseutsatt hverdag.


Ingen kunder er like, og det finnes ikke, det system, som kan løse absolutt alt en kunde har behov for. Derfor er det behov for noen som kan se de store linjene - og fortelle bedrifter og kunder hvilke IT-plattformer og koblinger mellom ulike systemer som vi gi den største økonomiske gevinsten - og mest effektiv drift. Er dette en rolle regnskapsføreren kan bekle?


Vårt svar er; naturligvis! For hvem har bedre forutsetninger for å gi kundene økonomiske råd og veiledning, enn regnskapsførere? Vi ser allerede nå at en rekke regnskapsførere har beveget seg inn i IT-området for fullt, med inntoget av den digitale økonomien.


Ferdige integrasjoner


Så hvilke verktøy har regnskapsføreren i dag, som de ikke hadde for noen år siden? Med nettskyløsninger har det blitt mye enklere å integrere ulike IT-systemer som eksempelvis kasseløsninger (POS) og regnskap, netthandel, fakturering, for å nevne noe.

24SevenOffice har i mange år hatt fokus på å tilby et godt API (en verktøykasse for utviklere som ønsker å koble sammen ulike IT-systemer). På bakgrunn av dette har det allerede blitt utviklet hundrevis med ferdige integrasjoner, som ligger klare til å bli tatt i bruk av kunder som har behov for dem – for å effektivisere sine prosesser.


Finnes det ikke ferdig integrerte løsninger, kan 24SevenOffice sitt API benyttes til å skape nye integrasjoner. Vi i 24SevenOffice mottar ukentlig flere henvendelser fra dyktige aktører i ulike bransjer, som ønsker å integrere sine bransjeløsninger inn mot oss. Når en integrasjon er klar for en kunde, er det som regel kort vei til at den også kan benyttes av alle andre 24SevenOffice-kunder.


Noen av de regnskapspartnerne til 24SevenOffice som har lykkes best, har sett mulighetene på dette området - og gitt sine kunder gode råd om hvordan de kan effektivisere sin virksomhet med smarte integrasjoner.


Mange regnskapsførere sier at de er best på tall, og ikke på IT. Med ferdige integrasjoner som vi skriver om her, så handler det kanskje ikke om å skape nye integrasjoner, men om å veilede kundene i jungelen av alle mulighetene som finnes. Her er i våre øyne store muligheter for regnskapsbransjen.


Dagens vinnere i regnskapsmarkedet


Vi har stor tro på at dagens vinnere i regnskapsmarkedet, er de regnskapsførerne som gir kunder de gode rådene for effektivisering, ved hjelp av alle de teknologiske mulighetene som finnes. Kundene trenger noen som kan veilede dem, som forstår deres forretningsprosesser, og som kan utgjøre en forskjell, der skoen trykker mest. Regnskapsfører som tar denne rollen, vil kunne knytte sine kunder nærmere – og posisjonere seg som en viktig rådgiver på flere forretningsområder.


Hva så med systemintegratorene, eller er det dem jeg har skrevet om hele tiden? Den revitaliserte systemintegratoren, snakker ikke lenger like mye med IT-sjefen - eller økonomisjefen; de snakker med hele toppledelsen.


Fokus ligger på hvordan de kan tilføre sine kunder verdier – med stort fokus på ny teknologi. Dette gjøres ikke ved å kutte kostnader eller ved å bytte til en oppgradert «boks», men ved å fokusere på forretningsprosesser, automatisering og strømlinjeforming av arbeidsoppgaver, som påvirker bunnlinjen til kunden. Var ikke det oppgaven til regnskapsføreren? For hvor går egentlig skillet mellom regnskap og IT i dag?


24SevenOffice er ferdig integrert mot et hundretalls integrasjoner. Besøk våre integrasjonssider for å bli kjent med et utvalg av ferdige standardintegrasjoner mot