Regnskapspliktige selskaper i Norge: Hva trenger du å vite?

Skrevet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Chief Marketing Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

Lær alt du trenger å vite om hvem som har regnskapsplikt i Norge og hva dette innebærer for din bedrift.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -36 (1)

Hva er regnskapsplikt?

Regnskapsplikt er en lovpålagt forpliktelse for bedrifter og selskaper i Norge til å føre regnskap og rapportere økonomisk informasjon. Dette innebærer å registrere og dokumentere alle økonomiske transaksjoner som bedriften gjennomfører.

Formålet med regnskapsplikten er å sikre at bedriftene har en oversiktlig og pålitelig økonomisk rapportering, slik at det blir enklere å vurdere bedriftens økonomiske situasjon og resultat.

 

Hvem har regnskapsplikt i Norge?

Regnskapsplikt gjelder for alle selskaper og bedrifter som er etablert i Norge. Dette inkluderer både enkeltpersonforetak, aksjeselskaper, ansvarlige selskaper og andre juridiske enheter.

I tillegg til norske selskaper, kan også utenlandske selskaper som har virksomhet i Norge være regnskapspliktige.

Det er viktig å merke seg at det finnes noen unntak fra regnskapsplikten. For eksempel er mindre enkeltpersonforetak som har en årlig omsetning under visse grenser fritatt fra å føre regnskap etter regnskapsloven.

Det er derfor viktig å konsultere regelverket eller en regnskapsfører for å få klarhet i om din bedrift har regnskapsplikt.

 

Hvilke regler gjelder for enkeltmannsforetak?

 

  • Dersom omsetningen din er under 50 000 kroner i året, er det ikke nødvendig å føre regnskap. Likevel må du sørge for å dokumentere inntekter og kostnader, samt beholde alle fakturaer, kvitteringer og lignende.
  • Hvis omsetningen din er over 50 000 kroner i året, må du føre regnskap i samsvar med bokføringsloven og sende med næringsoppstillingen sammen med skattemeldingen.
  • Dersom omsetningen din er over 50 000 kroner i året, og du har eiendeler verdt mer enn tjue millioner kroner eller ansatte som tilsvarer mer enn 20 årsverk, må du utarbeide årsregnskap og sende med næringsoppstillingen sammen med skattemeldingen.

 

Krav til regnskapsføring for regnskapspliktige selskaper

Regnskapspliktige selskaper i Norge må følge visse krav til regnskapsføring. Dette inkluderer blant annet å føre en ordentlig regnskapsføring som gir en rettvisende oversikt over bedriftens økonomiske situasjon. Da kan det være lurt å ha et regnskapssystem med god oversikt og muligheter for rapportering.

Regnskapet skal inneholde en balanse, en resultatregnskap og en kontantstrømoppstilling. Videre må regnskapet følge god regnskapsskikk og gjeldende regelverk.

Regnskapspliktige selskaper må også levere årsregnskapet til regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene innen fristen som er satt. Dette gjelder uavhengig av om selskapet har overskudd eller underskudd.

Det er viktig å ha en regnskapsfører eller regnskapskyndig person som kan hjelpe med å oppfylle alle kravene til regnskapsføring.

 

Konsekvenser av manglende overholdelse av regnskapsplikten

Manglende overholdelse av regnskapsplikten kan få alvorlige konsekvenser for bedriften. Det kan resultere i bøter, tvangsmulkt eller straffereaksjoner.

I tillegg kan manglende regnskapsføring føre til tap av tillit blant kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Dette kan påvirke bedriftens omdømme og muligheten til å oppnå finansiering i fremtiden.

Det er derfor viktig å ta regnskapsplikten på alvor og sørge for at alle kravene blir oppfylt i henhold til gjeldende regelverk.

 

Ressurser for å møte regnskapsplikten

Det finnes flere ressurser og verktøy tilgjengelig for å hjelpe bedrifter med å møte regnskapsplikten. En regnskapsfører eller regnskapsbyrå kan være en verdifull ressurs for å sikre riktig regnskapsføring og rapportering.

Det er også mulig å benytte regnskapsprogramvare som forenkler og automatiserer regnskapsprosessen. Dette kan bidra til å redusere feil og effektivisere arbeidet med regnskapet.

Videre kan det være nyttig å delta på kurs eller seminarer om regnskapsføring for å holde seg oppdatert på endringer i regelverket og få mer kunnskap om hvordan man kan møte regnskapsplikten på best mulig måte.

 

Har du spørsmål om regnskap? Vil hjelper deg gjerne. Book en kostnadsfri prat med våre eksperter for å se om 24SevnOffics er regnskapssystemet for din bedrift,

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice