Sherpa Økonomi: Vil redefinere regnskapsførerens rolle

Skrevet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing i 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

Den digitale transformasjonen innen regnskap- og økonomisystemer vokser stadig. USA har i mange år sett en vekst innen frilanslivet, men nå har også Norge fanget opp trenden, noe DN.no bekrefter. Dette stiller nye krav til hvordan regnskapsbyråer opererer.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -30

I USA har det lenge vært en økende trend å velge en frilanstilværelse eller å starte sitt eget – framfor fast ansettelse. I følge DN.no ser en nå også tegn til at trenden har nådd Norge. Stikkord er fleksibilitet, nytenkning og ansvar for egen utvikling.

I artikkelen « – 8 til 4-jobb langt inn i evigheten fristet ikke » som nylig ble publisert, intervjuet DN.no blant annet Trude Tvedt i Sherpa Økonomi om dette temaet. Ettersom hennes selskap bruker 24SevenOffice som system – var vi nysgjerrige på å høre mer om deres modell – samt deres tanker rundt hvordan økonomi- og regnskapsbransjen vil utvikle seg i årene framover.

 

Regnskapsførere må tørre å tenke nytt

I august i fjor var Trude Tvedt med på å etablere Sherpa Økonomi med en visjon om at selskapet skulle bidra til at det settes en ny standard for regnskapsbransjen.

– Jeg hadde vurdert å starte for meg selv en god stund – og etter at mitt andre barn begynte i barnehagen i fjor, virket plutselig timingen perfekt for å sette i gang med etableringen. Da vi startet Sherpa Økonomi hadde vi et ønske om å utfordre regnskapsbransjen til å tenke nytt – og bidra til å redefinere regnskapsførerens funksjon og rolle – ovenfor sine kunder og oppdragsgivere.

– Vi har lykkes godt så langt med vår modell, som har fokus på å profesjonalisere økonomifunksjonen til våre kunder.

 

Kunder vil stille helt andre krav i framtiden

Tvedt mener at bransjen i for stor grad har fokus på det regnskapsmessig når den snakker om rådgivning – og mener at en i større grad må fokusere på hele forretningsprosessen til kunden fra a-å.

– Teknologien er i rivende utvikling – og dette er naturligvis også noe kunder og markedet får med seg. Dette betyr at tradisjonelle regnskapsbyråer må snu seg rundt – fra å levere tjenester på samlebånd, til å bli langt mer kundesentriske. Dette kan innebære alt fra å være rådgiver innen teknologiske løsninger og integrasjoner som gjør forretningsprosesser mer effektive – til å optimalisere regnskapet som styringsinformasjon for hver enkelt kunde.

Med teknologiens raske utvikling må tradisjonelle regnskapsbyråer justere kursen. Fokuset skifter fra standard tjenestelevering til å bli kundesentrisk, hvor skybaserte løsninger som 24SevenOffice gir fleksibilitet og effektivitet. Å integrere ny teknologi i regnskap- og økonomisystemer er ikke bare et valg, men en nødvendighet for å forbli relevant i en digital tidsalder.

 

Book møte for å prate med en ekspert i 24SevenOffice

 

Benytter utelukkende skybaserte løsninger

Sherpa Økonomi benytter 24SevenOffice som sitt hovedsystem – i kombinasjon med andre systemer som er integrert mot løsningen.

– Fleksibilitet og skybasert var to nøkkelord – da vi skulle velge system. Vi opplever at 24SevenOffice både er et effektivt og funksjonsrikt produksjonssystem, samtidig som det gir oss stor grad av fleksibilitet i forhold hvordan vi kan sy sammen gode løsninger tilpasset våre kunders behov.

— Trude Tvedt, Daglig leder i Sherpa Økonomi

– Vi jobber utelukkende med kunder som jobber skybasert. Per dags dato er tilnærmet alle vi jobber med 24SevenOffice-kunder, da vi opplever dette som en løsning svært mange kunder foretrekker når en skal velge skybasert.

 

Leier seg ut som økonomisjef

Utover tjenester innen regnskap og økonomisk rådgivning – leier Sherpa Økonomi ut økonomisjefer til flere selskaper.

– Vi opplever at mange bedrifter trenger hjelp til å bygge opp og styrke økonomifunksjonen sin. Kunder har for eksempel ikke alltid mulighet til å ansette folk til å være «hands on» innen alle våre kompetanseområder. Derfor går vi rett og slett inn – og enten tar over hele økonomifunksjonen hos kunden – eller inn i rollen under for eksempel CFO.

– Behovene er naturligvis ulike fra kunde til kunde, avhengig av størrelse og kompleksitet. Enkelte oppdragsgivere er vi ute hos 2-3 dager i uken, mens i andre tilfeller er det tilstrekkelig med et par dager i måneden. At vi jobber i ett og samme system i skyen som kunden, gjør det også enkelt å ta ting underveis, uten å måtte være fysisk tilstede til enhver tid.

– Jeg er overbevist om at bedrifter i større og større grad vil se verdien av å leie inn ekstern kompetanse for å ta hånd om sentrale deler av økonomifunksjonen framover. For at regnskapsførere skal lykkes med å levere tjenester på dette området, må de være villige til å bekle en ny rolle, øke kompetansenivået, ta i bruk ny teknologi – og sette kunden i sentrum, avslutter Tvedt.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice