Slik kan integrasjoner hjelpe deg som regnskapsfører

Skrevet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing i 24SevenOffice -

Lesetid: 4minutter

Det digitale skiftet er ikke lenger et nytt begrep for regnskapsbransjen. Regnskapsførere leser stadig om hvordan digitaliseringen byr på både utfordringer og nye muligheter i måten å jobbe på. Og systemleverandørene tilbyr skybasert teknologi med funksjonalitet som bidrar til forenkling og automatisering av manuelle prosesser.

24SevenOffice-Miljøbilder-55-

På tross av at de fleste regnskapsbyråer jobber i skybaserte systemer for kundene sine, er det ikke automatisk sagt at de arbeider moderne og effektivt. Utnytter de teknologien og verktøyene fullt ut?

For å virkelig forstå verdien av moderne teknologi, er det viktig å forstå hvordan teknologi kan gjøre regnskapsproduksjonen mer effektiv – inkludert hvordan integrasjoner kan hjelpe regnskapsføreren. Vi er klar over at mange opplever integrasjoner som kompliserte og tror at det krever mye arbeid for å komme i gang. Sannheten er at integrasjoner er et verktøy for å effektivisere prosessene – både internt for regnskapsbyrået og for kundene.

 

Bli en “teknologi ekspert” og rådgiver

Byråene som virkelig vil skille seg ut og lykkes i fremtiden er de som tar på seg rollen som "teknologer". Dette innebærer å ha en grundig forståelse av teknologi og være i stand til å se de mange mulighetene som finnes. Ved å kombinere solid kunnskap innen regnskap med en innsikt i hvordan teknologiske løsninger kan skape verdi for både byrået og kundene, kan man oppnå en oppskrift på suksess og vekst.

Ved å være en teknologi-ekspert og rådgiver for kundene, kan regnskapsbyråene virkelig skille seg ut i markedet. Ved å ta i bruk moderne teknologi og integrasjoner, kan man effektivisere arbeidsprosessene både internt i byrået og for kundene. Integrering av systemer og verktøy gjør det mulig å samhandle mer effektivt, og regnskapsførerne kan fungere som konsulenter for kundene når det gjelder å få ulike løsninger til å samarbeide sømløst. Målet er å minimere manuelt arbeid og sørge for at data kun legges inn én gang, ett sted, og kan gjenbrukes.

Ved å benytte seg av integrasjoner kan regnskapsførerne ikke bare spare tid, noe som gjør det mulig å håndtere flere kunder, men også sikre at kundene er mer fornøyde ved å få regnskapet i sanntid og med høyere kvalitet på dataene som er automatisert. Samtidig åpner integrasjoner for muligheten til å ha detaljene som kreves for god rapportering. Tidligere kunne dette bli bortprioritert på grunn av mye manuelt arbeid, men med integrasjoner frigjør man tid slik at regnskapsførerne kan bruke mer tid på rådgivning sammen med kundene.

24SevenOffice er et selskap som er opptatt av å flytte grenser i samspillet mellom mennesker og teknologi. De jobber for å sette brukeren i sentrum og integrere alle sentrale prosesser i ett økosystem, og derfor er integrasjoner en viktig del av deres tilbud. Med deres fleksible tilpasningsmuligheter kan de skreddersy løsninger som møter behovene til regnskapsførere og deres kunder på en effektiv måte. Ved å vise hvordan integrasjoner kan hjelpe regnskapsførerne og kundene deres, kan 24SevenOffice virkelig bidra til å effektivisere og forbedre regnskapsproduksjonen.

 

Integrasjoner er et inntektspotensiale

Integrasjoner som hjelpemiddel bidrar til effektiv samhandling, og regnskapsfører vil kunne være en konsulent for kunden når det gjelder å få løsninger til å spille sammen. Målet er hele tiden at data kun skal legges inn én gang, ett sted og gjenbrukes.

Ved å ta i bruk integrasjoner effektiviseres ikke bare egen tid, slik at du kan håndtere flere kunder, men kundene blir også mer fornøyd med tanke på å få regnskapet i sanntid, og høyere kvalitet på data da det er automatisert. Samtidig åpner man for mulighetene til å ha detaljene som kreves for god rapportering. Tidligere var det lett å bortprioritere dette grunnet mye manuell punching, men ved hjelp av integrasjoner frigjør man tid, slik at regnskapsføreren kan bruke mer tid på rådgivning sammen med kunden.

 

Hvordan kan 24SevenOffice hjelpe deg?

Vår visjon er å bidra til å flytte grenser i samspillet mellom mennesker og teknologi. Vi jobber for å sette brukeren i sentrum og integrere alle sentrale prosesser i ett økosystem, og derfor spiller integrasjoner en stor og viktig rolle.

Sentralt i dette står fleksibiliteten til å kunne gjøre tilpasninger skreddersydd ditt behov som regnskapsfører, slik at vi kan løse dine og kundens behov på en effektiv måte. For å vise deg hvordan integrasjoner kan hjelpe deg som regnskapsfører og dine kunder, så tar vi et lite dypdykk i hvordan 24SevenOffice tilrettelegger for dette.

 

Bank

Den mest naturlige integrasjonen å starte med er bank. 24SevenOffice har integrasjoner mot alle norske banker, og våre kunder kan selv sette opp dette med BankID via systemet. Her vil man også kunne sette opp automatikk som går på automatisk bokføring av inn- og utgående betalinger. Dette er med på å effektivisere håndtering av likviditet og purrerutiner.


Avstemming

Når man fører regnskapet i 24SevenOffice, og er integrert med bank, har du som regnskapsfører og kunde et godt utgangspunkt for å automatisere bankavstemmingen. Via modul for bankavstemming blir både alle transaksjoner som er bokført, i tillegg til informasjon fra bank, synlig. Det som kan avstemmes blir auto-avstemt, og unntakene håndterer du i en effektiv oversikt.


Nettbutikk

Har du kunder som selger tjenester over nett, er det smart å undersøke om det finnes en integrasjon med nettbutikken. 24SevenOffice har integrasjoner mot de store plattformene som f.eks Magento og WooCommerce. Det å sette opp en slik integrasjon vil bidra til at salgsordre automatisk registreres i systemet, samt at betalingsmåten registreres systematisk. Dette vil si at du kan enkelt sette opp den betalingsmåten som tilbys; som for eksempel Klarna eller PayEx. Disse vil da kobles mot reskontro eller balansekonto for forenklet avstemming.


Kasse

Hvis du har kunder med fysisk butikk er en integrasjon med kasse å anbefale. Da vil du spare mye tid og manuell håndtering av prosesser. De fleste kassasystemer har i dag en konfigurasjonsside som regnskapsfører setter opp sammen med kunden. Her vil man enkelt kunne definere hvor ofte man ønsker at et dagsoppgjør skal sendes over til 24SevenOffice, og hvilke konti som benyttes mot reskontro og hovedbok.


Rapportering

Når det kommer til standard rapportering som blant annet salg, reskontro, resultat og balanse, rapporteres dette enkelt via systemet. I de tilfellene der det er behov for mer omfattende rapportering tilbys dette via integrerte løsninger. Et eksempel på dette er for eksempel konsernrapportering mellom klienter med elimineringer, og mellomværende eller spesifikke rapporter som automatisk sendes til nøkkelpersoner på en gitt frekvens.


Årsoppgjør

24SevenOffice er integrert med de beste systemene rundt årsoppgjør. Sørg for at du utnytter dette slik at du kan automatisere så mye som mulig, og frigjøre tid. Systemet er blant annet integrert med Finale, Maestro og Total.


Lønn – Nettlønn

Ved å se på rutinene rundt lønnskjøring kan det være mye tid å spare. De som jobber mest effektivt her, utnytter kundens timer som ligger registrert i 24SevenOffice som utgangspunkt, eller importerer timer fra eksterne systemer. 24SevenOffice lønn er det mest effektive her.


Import i stedet for å punche

Tenk over hvorvidt data som du puncher er en gjentagende prosess? Hvis du kjenner deg igjen i dette, så tilbyr 24SevenOffice gode muligheter til å lage gode maler slik at du enkelt og effektivt kan importere direkte til bilagsjournalen. Dette kan enten gjøres fra eksterne systemer, eller direkte i systemet. Dette er dog ingen integrasjon, men viktigheten av å opplyse om dette er verdiskapende, da det vil spare deg for mye tid.

 

Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice