UN Global Compact medlemskap

Skrevet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing i 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

Vi har tatt en prat med Linda Sannesmoen, Head of Sustainability i 24SevenOffice som forteller oss mer om medlemskapet vårt i UN Global Compact og hva dette betyr.

UN global compact

24SevenOffice har blitt medlem av UN Global Compact, en global bevegelse for bedrifter som jobber målrettet for å skape en bedre verden. Linda Sannesmoen, som har tittelen Head of Sustainability, forteller oss mer om medlemskapet, hvilke fordeler det vil gi oss samt forpliktelsene medlemskapet innebærer.

- Først av alt vil jeg si at jeg er veldig stolt av at 24SevenOffice har blitt medlem av FNs organisasjon for bærekraftig business. Det viser at vi tar ansvar og prioriterer bærekraft og samfunnsansvar, sier Linda.

 

linda3

 

Hvorfor falt valget på UN Global Compact?

- Jeg vurderte ulike alternativer, men fant raskt ut det største er det beste i dette tilfellet. UN Global Compact tilbyr både verdens største bedrifts nettverk innen bærekraft, samt et systematisk rammeverk for bærekraftsarbeidet. De hjelper bedrifter gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete muligheter for selskaper, og det vil vi jo være med på!Finnes det noen fordeler for 24SevenOffice å være medlem?

- Nettverket er viktig for at vi skal holde oss oppdatert på alt som skjer innenfor dette område. UN Global Compact tilbyr stadig ulike seminarer og eventer med aktuelle og relevante nyheter og debatter i skjæringspunktet mellom politikk, næringsliv og bærekraft. Her er ofte medlemsbedriftene aktive i paneler og med innlegg, samt at de deler gode råd. UN Global Compact tilbyr også deltakelse i løsningsplattformer, hvor bedrifter jobber sammen for å utvikle fremtidsrettede businessløsninger som bidrar til at vi når bærekrafts- og klimamålene som er satt.

- En annen fordel ved medlemskapet er tilgangen til FN akademiet, en læringsplattform med de beste ressursene for å drive bærekraftig business. Akademiet er åpent for alle våre ansatte og her tilbys en rekke fantastiske kompetanseprogram. Jeg deltar for tiden i mitt første 6 måneders program.Kan du fortelle mer om kompetanse programmet du deltar i?

- Gjerne! Jeg deltar i akseleratorprogrammet for å sette ambisiøse bærekraftsmål. FN har definert 17 bærekraftsmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. I disse målene finnes det mange forretningsmuligheter i å finne løsninger på de ulike utfordringene. Markedsmulighetene er kalkulert til å utgjøre rundt 10.000 milliarder kr per år og 380 millioner jobber, ifølge FN. Gjennom dette programmet jobber jeg med å kartlegge våre risikoer og muligheter, samt planlegge hvordan vi skal integrere relevante bærekraftsmål i vår strategi og daglig drift. Programmet er utrolig velorganisert og lærerikt, med forelesninger og workshops hvor jeg har mulighet til å sparre og diskutere sammen med deltakere i bedrifter fra hele verden.Hva er planen når kompetanse programmet er over?

- Når kompetanse programmet er ferdig skal våre utvalgte bærekraftsmål kommuniseres og implementeres i selskapets strategi. Med målsetningene jeg jobber med nå, vil det nok forutsette at jeg starter med et nytt akselerator program rett etter det første avsluttes. Det handler om hvordan 24SevenOffice kan sette vitenskapsbaserte klimamål i tråd med den globale ambisjonen om klimanøytralitet i 2050. Her ønsker jeg å bruke programmet til å videreutvikle vårt konkrete arbeid med å tilby en av verdens beste AI-drevne net zero plattformer.Hva forplikter medlemskapet oss til?

- Vi forplikter oss til å følge FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Disse gir føringer for ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Som medlem må vi rapporterte på disse prinsippene årlig.

Å ta samfunnsansvar starter med bedriftens egne verdier og prinsipper. Vi i 24SevenOffice ønsker å ta ansvar, uavhengig av medlemskap eller ikke. Men deltakelsen tydeliggjør hvordan vårt selskap på best mulig måte kan sette egne forpliktelser og utforme mål som bidrar til en bedre verden. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og ser frem til hva vi som selskap kan oppnå gjennom ekspertisen og nettverket UN Global Compact byr på, sier Linda avslutningsvis.Ønsker du å lese mer om FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv kan du finne de her!