Kortere kredittid - visste du at det gir økt lønnsomhet?

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 2minutter

Kortere kredittid gir økt lønnsomhet. Les om grepene din virksomhet kan ta for å unngå utfordringer med kreditt, og få orden orden på likviditeten.

gutt_og_jente_i_jobb_klaer_snakker

Alle bedrifter må forholde seg til kredittid uavhengig av om de selger varer eller tjenester. Det mange ikke er klar over, er sammenhengen mellom kredittid og lønnshomhet.  

Sammenheng mellom profitt og reduksjon av kredittid

Forskning finner en sammenheng mellom profitt og reduksjon av antall dager kredittid. Det betyr at desto kortere tid mellom faktura og innbetaling, desto større påvirkning har dette på lønnsomheten til bedriften. 

Derfor kan det være marginale forskjeller mellom det å lykkes og det å gå konkurs når det er mangel på ressurser. Å være bevisst på hva

Det å ta noen grep og være seg bevisst hva det gjelder kredittid kan derfor være en “make it or break it” faktor.


Utfordringer med kreditt

For det første er det to problemer med kreditt:

 1. Forventet kredittid sammenfaller ikke med faktisk kredittid. Mange små og mellomstore bedrifter opplever forsinket betaling. Dette er svært negativ for likviditeten og for veksten til selskapet da hele prosessen forskyves. Det går også med mye tid til å følge opp ubetalte kundefordringer, og for de fleste bedrifter er tid en knapp ressurs som bør brukes på helt andre aktiviteter som faktisk er verdiskapende.

 2. For det andre vil bedriften finansiere mottaker i tidspunktet fra fakturautsendelse til mottatt betaling på kundefordring. Dette er ikke en posisjon små og mellomstore bedrifter er tjent med, da disse allerede ofte opplever å måtte jobbe hardt for et positivt likviditetsnivå. Samtidig er det også vanskelig å få ekstern finansiering av eksempelvis banker, og selskapet har ofte nok med å kunne finansiere seg selv.


Fjerne, redusere eller utsette kostnader?

 • Skaff deg oversikt over tilgjengelige offentlige hjelpepakker, og finn ut hvordan de kan passe for din bedrift

 • Hva er helt nødvendige kostnader og hva er mindre nødvendige kostnader?

 • Hva må kjøpes nå, hva kan utsettes til senere og hva kan kuttes?

 • Kan noen oppgaver in-sources (altså gjøres internt)?

 • Kan vedlikehold, kurs og reiser utsettes?

 • Kan lønninger forhandles ned midlertidig?

 • Kan noen permitteres?

 • Kan noen lokaler/arealer sies opp?

 • Kan man forhandle ned prisene på kjøp av varer og tjenester bedriften er avhengig av?

 • Kan man forhandle ned lavere renter på banklån?

 • Kan man lease/leie istedenfor å kjøpe/eie?

 • Kan gamle krav kreves inn evt. med avslag?


Redusér kapitalbehov/-binding

 • Kan du selge fakturakravene dine med fakturasalg?
 • Kan du ha lavere varebeholdning, mindre utstyr og driftsmidler, redusere arealet og/eller forlenge kredittiden hos leverandører?
 • Blir ubetalte fakturaer fulgt opp? 


Øk inntektene

 • Finnes det potensiale hos nye kundegrupper?
 • Kan du leie ut lokaler?
 • Kan du få høyere renter på innskudd?
 • Kan nye produkter/tjenester utvikles?