Regnskapsbyrået Ligo Regnskap kjører alle kunder over på EHF

Skrevet av: Daria Fagerlund, Head of Consultants i 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

Elektronisk faktura (EHF) opplever en eksplosiv vekst blant norske bedrifter, noe som gir muligheter for tidligere oppdatering av regnskap og mer effektiv beslutningstaking. Med over 10 millioner EHF-fakturaer forventet å bli sendt innen utgangen av 2014, signaliserer dette en tydelig dreining mot digitalisering og innovasjon innen faktureringsverdenen. Som et ledd i denne utviklingen har Ligo Regnskap besluttet å fullt ut implementere EHF for alle sine klienter.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -31

Ligo Regnskap har bestemt seg for å ta steget fullt ut – og kjører nå i gang samtlige 130 klienter på EHF (elektronisk faktura) i 24SevenOffice. Dette er for byrået et naturlig veivalg, da selskapet har som mål å benytte seg av mulighetene som ligger i ny teknologi.

Denne overgangen til elektronisk fakturering markerer et viktig skritt for Ligo Regnskap i å utnytte fordelene med moderne teknologi. Ved å innføre EHF-fakturaer vil byrået kunne forbedre sin effektivitet betydelig. Tidligere var regnskapsførerne ansvarlige for å håndtere papirfakturaer manuelt, noe som kunne føre til feil og forsinkelser. Ved å gå over til et elektronisk format vil feilrisikoen bli betydelig redusert, og fakturaene kan behandles raskere og mer nøyaktig.

En annen stor fordel med EHF-fakturering er at det gir kundene tidligere tilgang til oppdaterte tall. Tidligere måtte kundene vente på at fakturaene skulle bli sendt med vanlig postgang, noe som kunne ta tid. Nå vil kundene få tilgang til oppdatert regnskapsinformasjon raskere, noe som vil være svært nyttig for deres beslutningsprosesser. De vil kunne analysere tallene og ta informerte beslutninger basert på den mest oppdaterte informasjonen.

For Ligo Regnskap betyr denne overgangen til EHF-fakturering også at de kan tilby bedre og mer fleksible løsninger til sine kunder. Ved å benytte seg av moderne teknologi kan de effektivisere sitt arbeid og tilby mer skreddersydde løsninger. Dette er viktig i dagens stadig skiftende regnskapsmarked, hvor kundenes behov endrer seg raskt. Ved å være i forkant med teknologiske endringer og tilpasse seg den nye virkeligheten, kan Ligo Regnskap styrke sin posisjon som en pålitelig og innovativ regnskapsbyrå.

 

Tidligere oppdatert regnskap for kunder

Det er en eksplosiv vekst i bruk av dette fakturaformatet blant norske bedrifter. Fortsetter utviklingen i samme takt ut året – vil det bli sendt over 10 millioner EHF-fakturaer mellom norske virksomheter i 2014.

– Vi ønsker å være oppdatert på – og utnytte mulighetene i ny teknologi, både for å forenkle vårt arbeid og som en konsekvens kunne tilby bedre og mer fleksible løsninger ut til våre kunder. EHF vil bidra til at vi kan levere oppdaterte regnskap tidligere, slik at våre kunder kan bruke tallene som beslutningsverktøy på et tidligere tidspunkt, forteller Espen Eikeland, autorisert regnskapsfører i Ligo Regnskap.

– Andre viktige fordeler med EHF er at en i stor grad fjerner risikoen for manuelle feil i forbindelse med fakturahåndtering, samt at kunder unngår fakturaer på avveie, noe vi opplever fra tid til annen ved vanlig postgang, fortsetter Eikeland.

 

Legger om rutiner internt

Som en følge av satsningen på EHF vil byrået legge om sine rutiner for inngående bilagsflyt.

– Vi legger om rutinene våre internt, ved å opprette team som utelukkende jobber med inngående faktura, for å få en jevn og mer effektiv flyt i denne arbeidsprosessen. I dag har hver enkelt regnskapsfører ansvar for inngående fakturaer for selskapene de er ansvarlig for. Dette vil vi gå bort ifra.

 

Nye inntjeningsmuligheter

I et regnskapsmarked i rask endring, er det stadig viktigere å sette kunden i sentrum og tilpasse seg den nye virkeligheten.

– Vi tror på en fremtid der regnskapsførere i større grad tilbyr kunder en fastprismodell knyttet til tjenestene en leverer, framfor en ren timebasert modell. Gjennom å dra nytte av fordelene i ny teknologi, som for eksempel EHF, kan en oppnå bedre inntjening – og samtidig kunne tilby kunden tjenester av høyere kvalitet. Vi er overbeviste om at kunder vil sette pris på en mer forutsigbar og gjennomsiktig prismodell – og at dette i sum er positivt både for sluttkunde og oss som byrå.

— Espen Eikeland, autorisert regnskapsfører i Ligo Regnskap.

Nye leads gjennom EHF

En viktig for suksessfaktor for å lykkes med EHF er å få kundens leverandører til å sende fakturaer i dette formatet.

– Vi har kjørt ut lister over alle våre kunders leverandører som har vært aktive det siste året. I første omgang går det ut et brev til alle leverandører om at våre kunder krever sine fakturaer levert som EHF. Deretter vil vi kjøre et oppfølgingsløp på dette, noe som samtidig byr på en spennende mulighet for å komme i kontakt med potensielt nye kunder, avslutter Eikeland.

 

På utkikk etter ny regnskapsfører?

Vi hjelper deg å finne den beste regnskapsføreren for din bedrift og ditt behov. Fyll ut vår regnskapsmatch under.

På utkikk etter regnskapsfører?

Utforsk våre rekneskapspartnere på kartet for å finne en regnskapsfører nær deg


0 km
25 km
50 km
100 km

Kom i gang!

Book en demo hos oss!


Fyll ut informasjonen til høyre, så vil du bli kontaktet.
La oss finne den rette løsningen for deg! Å velge nytt forretningssystem er ikke alltid enkelt. Ta det smarte valget og prat med oss i 24SevenOffice, så finner vi den løsningen som passer dine behov best, enten du kun har behov for et nytt regnskapssystem eller et mer komplett forretningssystem.