Webinar / Introduksjon til konsernregnskap og konsolidering

Introduksjon til konsernregnskap og konsolidering

Det å lage et konsernregnskap kan være en meget tidkrevende oppgave. Hensikten med webinaret er å avmystifisere konsolidering og konsernregnskap og hjelpe brukere igang!

Hovedprinsippet bak konsolidering er å lage et regnskap for en gruppe selskaper som viser summen av de eksterne transaksjonene i konsernet. Sagt på en annen måte så «eliminerer» man bort interne transaksjoner mellom selskapene.

Mye av arbeidet rundt konsolideringen kan effektiviseres med en god struktur i kontoplanen for hver av selskapene. Dersom man setter opp et sett med konti som skal brukes for føring av interne inntekter og kostnader så vil konsernregnskapet i utgangspunktet eliminere seg selv.

Avslutter med spørsmål fra dere som ser på.

Vi sees!

Se webinaret konsernregnskap og konsolidering

Webinaret tar for seg

  • I webinaret så begynner vi med å lage et eksempel på et konsernregnskap for noen norske selskaper. Deretter ser vi hvordan vi kan lage et konsernregnskap for en blanding av norske og utenlandske selskaper hvor vi ser på utfordringene rundt forskjellige kontoplaner og valutaproblematikk.
  • Til slutt så ser vi på bruken av en elimineringsklient for å foreta de «faste» elimineringene der vi eliminerer Aksjer i datterselskap mot egenkapitalen i datter.

Foredragsholder

Steve Cole

Produkt eier

Registrer deg for å se webinaret

For at 24Sevenoffice skal kunne sende deg relevant informasjon, må vi lagre og behandle opplysningene du har oppgitt ovenfor. For mer informasjon, se vår privacy policy.