Skal endre spillereglene for banktjenester for bedrifter

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

24SevenOffice utvider sin fintech-satsning ved å gå inn i bankmarkedet! Gjennom en rettet emisjon i Optin Bank vil 24SevenOffice få et eierskap på 9,9 % av aksjene.

endre spilleregler for banktjenester for bedrifter

Gjennom en rettet emisjon i den norske fintech-banken Optin Bank vil 24SevenOffice oppnå et eierskap med 9,9 % av aksjene gjennom å investere 13,2 M NOK. 24SevenOffice har samtidig sikret en opsjon på å kjøpe ytterligere 10 %, og vil ved utøvelse av opsjonen bli største aksjonær i banken. Optin Bank vil da også bytte navn til 24SevenBank.

 

Enklere og rimeligere banktjenester

Formålet med PSD2 (betalingstjenestedirektivet), som trådte i kraft 14. september 2019, har vært å stimulere til økt konkurranse og skape mer innovasjon i banknæringen. Open Banking er en sikker teknologi som gir bedrifter muligheten til å få full kontroll over sine finansielle data, samt en samlet oversikt over alle sine transaksjonsdata i ett og samme grensesnitt, uavhengig av bank. Dette åpner for en rekke nye muligheter for innovasjon og automatisering gjennom en autorisert tredjepart, som for eksempel 24SevenOffice.

"Vanlig" Open Banking har imidlertid flere begrensninger. 24SevenOffice vil med et slikt tett samarbeid med Optin Bank, i tillegg til felles eierskap, kunne lansere enda mer omfattende og tettere integrerte tjenester enn våre konkurrenter - som kun kan belage seg på Open Banking. Vi vil på sikt lansere egne kontoserier og betalingsformidling tett integrert med bankenes egne interne betalingsnettverk, for å nevne noe.

24SevenOffice var tidlig ute med å tilby selskapets kunder en fremtidsrettet bankmodul, som er helintegrert med regnskaps- og økonomisystemet - og samtidig tilbudt finansielle tjenester som Fakturasalg og Digitalt Bedriftslån. Gjennom eierskapet i Optin Bank skal 24SevenOffice ta neste steg i utviklingen av disse tjenestene og sikre selskapets 53.000 bedriftskunder enklere, mer brukervennlige og rimeligere banktjenester, i tillegg til finansielle produkter.

 

En rekke nye tjenester på vei

I følge rapporten “Accelerating open banking. How the Nordics are driving new opportunities across industries” fra Nordic API getaway fra tidlig i 2020, er de nordiske landene i en ekstraordinær god posisjon for å utnytte mulighetene med open banking. I undersøkelsen - som har tatt for seg 100 beslutningstakere i ledende nordiske selskaper - svarer 82 % at de er positive til de nye mulighetene rundt open banking, og at tilgang til finansielle tjenester er en nyttig mulighet for deres virksomhet.

24SevenOffice vil fortløpende lansere mange spennende tjenester basert på Open Banking. Eierskapet og den kommersielle samarbeidsavtalen mellom Optin Bank og 24SevenOffice vil, på toppen av dette, legge til rette for ytterligere integrasjoner av finansielle tjenester knyttet til betalingsformidling, langt utover det PDS2 legger til rette for.

24SevenOffice vil i samarbeid med blant annet Optin Bank tilby mer integrerte produkter som er tett knyttet til regnskaps- og fakturasystemet, rapportering, og annen ERP-funksjonalitet. Samarbeidet vil sette stort fokus på å optimalisere og videreutvikle prosessen rundt inn- og utgående bankbetalinger, med mulighet for avstemning og oppdatert saldo også på konsernnivå. Det planlegges nye tjenester som blant annet kortbetaling av faktura og utsatt betaling av faktura, for å nevne noe.

 

Komplett bankfunksjonalitet i ERP-systemet

24SevenOffice vil gjennom den utvidede fintech-satsingen ta sin andel av de fremtidige inntektene som er knyttet til betalingsformidling som muliggjort gjennom PSD2-direktivet. Men enda viktigere; gjennom eierskapet og samarbeidsavtalen med Optin Bank vil 24SevenOffice kunne tilby kunder ytterligere relevante bankprodukter integrert i løsningen, enda mer effektivt, rimeligere og raskere.

En eventuell utøvelse av opsjonen vil medføre at 24SevenOffice gir Optin Bank en eksklusiv rett til å markedsføre banktjenester i 24SevenOffice's plattform og øvrige kommunikasjonskanaler. 24SevenOffice kan ved å utøve sin opsjon til å øke eierandelen i banken til 19,99 % av Optin Bank. 24SevenOffice Skandinavia AB blir således største aksjonær i Optin Bank. Banken vil også ved utøvelse av denne opsjonen endre navn til 24SevenBank. En utøvelse av opsjonen er betinget av at Finanstilsynet i Norge godkjenner 24SevenOffice som eier av en kvalifisert eierandel av Optin Bank.

Optin Bank og 24SevenOffice er enige om å videre tilby partnere og kunder tilgang på komplett bankfunksjonalitet på selskapets plattform. Et betydelig antall 24SevenOffice-kunder har større bankgebyrer og transaksjonskostnader til sin bank enn de betaler for et komplett ERP-system for sin bedrift. I tillegg kommer rentekostnader og andre gebyrer som utgjør det mangedobbelte av dette igjen.Vi i 24SevenOffice tror derfor inntektspotensialet fra fintech og finansinntekter kan være større enn software-inntekter på sikt. Dette til tross for at selskapet ønsker at samarbeidet skal gi en kundevennlig bank, som presser prisene ned i forhold til tradisjonelle banker.

Optin Bank har ikke den tekniske gjelden mange tradisjonelle banker har, med gamle og utdaterte systemer. Optin Bank sin plattform passer perfekt for å lansere morgendagens fintech-tjenester som en integrert del i 24SevenOffice.