Årsberetning

En årsberetning fungerer som en omfattende rapport utformet av et selskaps styre og administrerende direktør. Denne rapporten tilbyr en dyptgående gjennomgang av selskapets virksomhetsområder, dens utvikling over det foregående året, samt vurderinger knyttet til fremtidig drift. Denne beretningen gir innsikt utover de fundamentale tallene presentert i resultat- og balanseregnskapet, og bidrar til en utvidet forståelse av firmaets nåværende status. Lovgivningen krever at større selskaper årlig innsender årsberetningen sammen med årsregnskapet.

Det er essensielt å anerkjenne at årsberetningen må få godkjenning fra selskapets generalforsamling, eller et lignende besluttende organ, og at den må leveres innen seks måneder etter avslutningen av regnskapsåret. Mens det tidligere var et universelt krav om å levere årsberetning, er det nå slik at mindre selskaper, vanligvis definert ved en omsetning under 70 millioner kroner, ikke lenger er forpliktet til dette. Disse mindre virksomhetene har likevel muligheten til å utarbeide en årsberetning for å inkludere den med sitt årsregnskap. Skulle de beslutte å gjøre dette, er det nødvendig at dokumentet møter de samme strenge kriteriene som stilles til større selskapers årsberetninger. Alternativt kan de velge å omtale dokumentet som en "Årsrapport" eller et lignende navn. For mer spesifikk veiledning omkring utforming av årsberetninger, tilbyr Lovdata ytterligere ressurser og informasjon.