Hva er aksjespleis?

Aksjespleis er en måte for et selskap å justere antall aksjer de har, uten å endre den totale verdien av selskapet.

Et eksempel kan være at om du eier 100 aksjer, kan disse bli slått sammen til 1 aksje etter en aksjespleis. Selv om du ender opp med færre aksjer, er imidertid den totale verdien du eier ennå den samme, fordi verdien per aksje øker tilsvarende. 

Aksjespleis er en viktig beslutning som krever godkjenning fra eierne og kan ha flere fordeler, særlig for børsnoterte selskaper. Ved å forstå grunnleggende om aksjespleis, kan investorer og selskaper ta bedre og mer informerte beslutninger.

Hvordan fungerer en aksjespleis?

For å gjennomføre en aksjespleis, må selskapets eiere – som møtes på generalforsamlingen – være enige. For å gjennomføre en aksjespleis må minst to tredjedeler av stemmene godkjenne det. Dette sikrer at de fleste er enige i endringen.

Om et selskap ikke er børsnotert, endrer ikke aksjespleisen hvor mye av selskapet hver eier kontrollerer. For selskaper som er børsnotert, kan en aksjespleis påvirke hvordan aksjene blir sett på, og handlet. 

Hvorfor gjennomføre en aksjespleis?

Det er noen gode grunner til å gjøre en aksjespleis:

  • Det kan forbedre selskapets image: En høyere pris per aksje kan få selskapet til å se mer stabilt og seriøst ut.
  • Tiltrekker investorer: Når prisen per aksje er høyere, kan det tiltrekke investorer som leter etter mer 'etablerte' selskaper.
  • Unngår stempel av lavverdi: Aksjer som handles for svært lave priser kan ofte sees på som risikable eller spekulative.