Aksjer

Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og hver aksje i selskapet har en fast verdi. Denne verdien kalles pålydende verdi. Aksjonærer, som er eierne av aksjene, får en del av selskapets overskudd som utbytte, og de kan stemme på viktige beslutninger i selskapet. Alle aksjer i samme selskap er like mye verdt.

Aksjeselskaper har en aksjekapital, som er pengene som eierne investerer i selskapet. Aksjekapitalen deles inn i aksjer, og selskapet bestemmer hvor mange aksjer det vil ha.

Pris per aksje

Hvis for eksempel selskapet starter med 30 000 kr i aksjekapital, kan de lage 3000 aksjer med en verdi på 10 kr per aksje. Du kan selv velge prisen på hver aksje, men det kan være lurt å lage mange aksjer hvis du vil selge en del av selskapet senere.

Prisen per aksje har vanligvis ingen praktisk betydning. 

Aksjeklasser

De fleste aksjeselskaper har bare én type aksjer, kalt ordinære aksjer. Med slike aksjer har alle eierne stemmerett og rett til utbytte i forhold til hvor mange aksjer de eier. Det er ingen forskjell mellom aksjene, og de er alle like mye verdt.

Noen ganger kan selskapet lage ulike typer aksjer hvis de ønsker at noen eiere skal ha forskjellige rettigheter. For eksempel kan de ha A-aksjer med stemmerett og rett til utbytte, og B-aksjer med bare utbytterett og mindre stemmerett. Dette kan gjøres for å la de opprinnelige eierne beholde kontrollen over selskapet mens de får inn nye penger.

Aksjeverdi

Aksjer i de fleste selskaper har en påført verdi, noe som betyr at det gir mening for en potensiell kjøper å betale en bestemt pris for hver enkelt aksje. Imidlertid er denne verdien avhengig av forventningene til fremtiden, noe som kan gjøre det utfordrende å fastslå den virkelige verdien. Hvis for eksempel et selskap inngår en betydelig ny kontrakt, kan aksjeverdien øke, mens dersom viktige ansatte forlater selskapet, kan aksjeverdien reduseres.

Forventningene, både for den økonomiske utviklingen generelt og for selskapets spesifikke prestasjoner, kan endre seg raskt, og dette kan føre til betydelige svingninger i den beregnede aksjeverdien. For aksjer som handles på børsen, blir endringer i forventningene ofte tydeligere gjennom endringer i aksjekursen, i motsetning til aksjer i selskaper hvor aksjehandelen er mindre aktiv. Derfor kan prosessen med å fastslå den faktiske, underliggende verdien av en aksje betraktes som like mye en kunst som en vitenskap.

Aksjeeierbok

En aksjeeierbok er en liste over selskapets eiere, og alle aksjeselskaper må ha en slik bok. Den viser hvem som eier aksjene og alle hendelser knyttet til aksjene, som endringer i eierskap, opprettelse av selskapet og andre endringer. I Fiken tilbyr vi en funksjon som oppfyller kravene for aksjeeierboken.

Hvis du vurderer å starte ditt eget aksjeselskap, kan du se på vår artikkel "Hvordan starte aksjeselskap: 3 enkle steg". Å starte en bedrift trenger ikke å være komplisert, og Fiken kan hjelpe deg gjennom hele prosessen, inkludert opprettelse av selskapet, åpning av en bedriftskonto og oppsett av regnskapet.