Aksjeselskap

Aksjeselskap (AS) er en organisasjonsform for bedrifter i Norge. Slike selskaper skiller seg ut ved å tilby begrenset personlig ansvar og være investeringsaktuelt. Denne artikkelen gir en omfattende oversikt over hva et AS er, fordeler og ulemper, samt nøkkelinformasjon om oppstart og drift.

Hva er et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er et selskap med en bestemt kapital som er fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer, der eierne (aksjonærene) ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. I et AS er det kun innskutt kapital som står på spill for eierne dersom selskapet slås konkurs. Dette gir en unik blanding av sikkerhet og fleksibilitet for bedriftseiere.

Oppstart, drift og ledelse av et AS

Å starte et AS i Norge har blitt betydelig enklere de siste årene.

Aksjeloven regulerer oppstarten og driften, mens generalforsamlingen har det øverste ansvaret, inkludert valg av styret.

Hva koster det å starte et AS?

I 2024 var stiftelsesgebyret for et AS 5 784 kr, og det kreves en aksjekapital på minst 30 000 kr. Disse midlene brukes til stiftelsesgebyret og andre bedriftsrelaterte utgifter.

Hvilke fordeler finnes med et AS eller aksjeselskap?

  1. En har begrenset personlig ansvar.
  2. Rettigheter som ansatt ved lønnsutbetaling.
  3. Fordelaktig skatteregime, med 22% skatt på overskudd.
  4. Selskapsformen er gunstig for investeringer og innsamling av kapital.

 

Hvilke ulemper finnes med et AS?

  1. Diverse formaliteter kan være utfordrende, som regnskapsplikter og krav om generalforsamlinger.
  2. Diverse formaliteter, som regnskapsplikt og krav om generalforsamling.
  3. Restriksjoner på uttak av selskapets midler.
  4. Mange kan synes at kravet til stiftelseskapital på kr 30 000 er et stort beløp. For mange som vurderer å starte eget aksjeselskap kan dette være en investering man ikke har råd til. 

 

Hva er forskjellen på enkeltpersonforetak og aksjeselskap?

Aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak er to to ulike selskapsformer med ulike formål.

Ulike krav til ansvar

Hovedforskjellen er at et AS som selskapsform gir aksjeeierne begrenset personlig ansvar for selskapets gjeld, mens enkeltpersonforetak ikke gir slik separasjon, og eieren har ubegrenset personlig ansvar.

Krav om ansvar

Startkapital for AS er satt til minimum 30 000 kr, og det har strengere regnskapskrav, men tilbyr fordeler som lavere skattesats på overskudd og lettere tilgang til kapital og investorer. Enkeltpersonforetak, derimot, krever ingen startkapital og er enklere å administrere, men eieren betaler høyere skatt på overskudd.

Aksjeselskap er ideelt for bedrifter med planer om vekst og behov for ekstern finansiering, mens enkeltpersonforetak passer best for selvstendige næringsdrivende med mindre virksomhet og lav risiko.