Pålydende verdi

Pålydende verdi representerer den opprinnelige verdien av en individuell aksje i et selskap. Denne verdien er konsekvent for alle ordinære aksjer, beregnet ved å dividere selskapets aksjekapital med totalt antall aksjer.


Forholdet til markedets virkelige verdi

Gjennom tiden vil en aksjes markedsverdi svinge og avvike fra den opprinnelige pålydende verdien. Dette er spesielt merkbart for børsnoterte selskaper, hvor pålydende sjelden reflekterer den reelle markedsverdien. Markedsverdien påvirkes av faktorer som selskapets finansielle ytelse og investorers tillit til selskapet.

Dermed fungerer pålydende primært som en nominalverdi av historisk betydning, og er vanligvis ikke av direkte relevans for aksjeeiere etter selskapets stiftelse.


Stiftelsen av et aksjeselskap (AS)

Ved opprettelse av et AS, er fastsettelsen av aksjekapitalen et kritisk skritt. I Norge kreves det at et AS har en minimum aksjekapital på 30 000 NOK, som anvendes for de innledende og løpende utgiftene til selskapet starter med inntektsstrømmer. Grunnleggerne kan fritt bestemme antallet aksjer aksjekapitalen skal deles inn i.

Det indirekte valget av antall aksjer bestemmer pålydende verdi per aksje, som er kvoten av aksjekapitalen delt på antall aksjer. Denne informasjonen rapporteres inn gjennom Samordnet registermelding ved registrering i Brønnøysundregistrene.

Endring av pålydende verdi

En endring i pålydende verdi per aksje skjer kun ved aktiv beslutning fra aksjeeierne, for eksempel gjennom en aksjespleis, aksjesplitt, eller en kapitalforhøyelse.

 

 

New call-to-action