Brønnøysundregistrene 

Brønnøysundregistrene er en samling av ulike norske offentlige registre som inneholder informasjon om næringslivet, rettigheter, og forpliktelser i Norge. Registrene blir også kalt brreg på folkemunne.

Disse registrene drives av Brønnøysundregistrene, en statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet, med hovedkontor i Brønnøysund.

Registrene er essensielle for transparent drift av norsk næringsliv og tilbyr en rekke tjenester både for offentlige og private aktører.

 

Hvem må registrere seg i Brønnøysundregistrene?

Alle som ønsker å selge varer og tjenester med formål om å tjene penger, må registrere seg hos Brønnøysundregistrene. Å drive næringsvirksomhet er den generelle betegnelsen for å selge produkter eller tjenester.

 

Viktige registre i Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er en samling av registre, men mange refererer til det som Brønnøysundregisteret, som om det var ett enkelt register. Her er en oversikt over noen av de viktige registrene:

  • Foretaksregisteret: Registrerer enhets- og foretaksinformasjon for alle norske og utenlandske bedrifter som driver virksomhet i Norge.
  • Enhetsregisteret: Gir en unik identifikasjon til hver juridisk enhet gjennom et organisasjonsnummer.
  • Konkursregisteret: Inneholder informasjon om konkursbo og tvangsavviklinger.
  • Regnskapsregisteret: Oppbevarer årsregnskaper fra alle regnskapspliktige enheter i Norge.

 

Formål og funksjoner

  • Juridisk dokumentasjon: Tilbyr offisiell dokumentasjon som er juridisk bindende og anerkjent for virksomheter og deres virksomhet.
  • Økonomisk transparens: Fremmer åpenhet i næringslivet ved å gjøre bedriftsinformasjon tilgjengelig for allmennheten.
  • Støtter næringslivet: Forenkler og effektiviserer juridiske og økonomiske prosesser for næringslivet, blant annet gjennom elektroniske tjenester.

 

Brønnøysundregistrene er en viktig ressurs for alle som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge, ved å tilby tilgang til essensiell informasjon som bidrar til en trygg og transparent forretningsdrift.