Brutto

Innenfor regnskap og økonomi fungerer begrepet "brutto" som en sentral nøkkel for å forstå ulike finansielle aspekter. Det refererer til en sum eller et beløp før eventuelle fradrag, skatter eller avgifter er trukket fra. Dette konseptet spenner over ulike områder, fra lønn og fortjeneste til fakturabeløp og makroøkonomiske indikatorer.

Bruttolønn

Bruttolønn representerer den totale lønnen en person mottar før skatt og eventuelle fradrag blir trukket fra. Dette gir et klart bilde av den totale inntjeningen. I motsetning til dette er nettolønn den lønnen som gjenstår etter at skatt og fradrag er trukket fra.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste er overskuddet som gjenstår etter å ha solgt en vare eller tjeneste, fratrukket de direkte kostnadene ved produksjon eller innkjøp. I tillegg knyttes "brutto" til bruttovekt, som angir den samlede vekten av en vare og emballasjen. Dette er særlig relevant i logistikk og forsendelsesindustrien.

Bruttobeløp på en faktura

Bruttobeløpet på en faktura ikluderer summen med merverdiavgift (mva). Dette beløpet er det forbrukere må forholde seg til, da de ikke har muligheten til å trekke fra mva-beløpet. Næringsdrivende kan imidlertid vanligvis få fradrag for mva og forholder seg dermed til nettoprisen, som er fakturabeløpet fratrukket mva.

Brutto i makroøkonomi

Innen makroøkonomien er "brutto" sentralt i begreper som bruttonasjonalprodukt (BNP) og bruttonasjonalinntekt. BNP måler den totale verdien av tjenester og varer produsert i et land, mens bruttonasjonalinntekt representerer et lands samlede inntekter.