Datterselskap


Hva er et datterselskap?

I forretningsverdenen er et datterselskap et selskap som er under kontroll av et annet selskap, kjent som morselskapet. Denne kontrollen etableres vanligvis når morselskapet eier mer enn 50% av aksjene i datterselskapet. Dette eierskapet gir morselskapet beslutningsmyndighet og en dominerende innflytelse i datterselskapets drift.

 

Morselskapets roller og ansvar

Å være et morselskap innebærer flere roller og ansvar, som oftest relatert til styringsrett og innflytelse over datterselskapets strategiske beslutninger. Dette inkluderer muligheten til å velge styremedlemmer og godkjenne store forretningsbeslutninger.

 

Alternativer til aksjemajoritet

I noen tilfeller kan et selskap betraktes som et morselskap selv uten å eie flertallet av aksjene. Dette kan skyldes ulike typer aksjer eller spesifikke aksjonæravtaler som gir særskilt stemmerett eller kontroll.

 

Holdingselskapets funksjon

Når morselskapet ikke driver egen virksomhet, men primært eier aksjer i andre selskaper, fungerer det som et holdingselskap. I denne rollen er fokuset på investeringsstyring og strategisk planlegging for datterselskapene.

Kort forklart

Et datterselskap er et firma kontrollert av et annet selskap, vanligvis gjennom eierskap av mer enn halvparten av aksjene.

Kontroll

Kontroll kan også etableres gjennom spesielle aksjeklasser eller aksjonæravtaler, noe som gir morselskapet innflytelse selv uten majoritetseierskap.