Dekningsbidrag

Dekningsbidraget representerer den økonomiske gevinsten etter at salgskostnader er trukket fra inntektene ved salg av en vare. Navnet "dekningsbidrag" stammer fra det faktum at denne summen er tilgjengelig for å dekke de faste kostnadene til virksomheten.

Dekningsbidrag, variable kostnader og faste kostnader

Variable kostnader, som varierer med produksjon og etterspørsel, utgjør de utgiftene som trekkes fra for å beregne dekningsbidraget. Dette kan inkludere elementer som frakt og emballasje for en enkelt vare, eller råvarer og produksjonsmaterialer på et mer omfattende nivå.

Faste kostnader: Konstante Elementer i Drift

Faste kostnader er forutsigbare og konstante, inkludert utgifter som lønn, forbruksvarer som kaffe, strømkostnader og husleie. Disse kostnadene endres ikke basert på produksjonsvolumet på kort sikt, men kan potensielt øke på lang sikt ved økt etterspørsel og vekst.

Dekningsbidrag i praksis

Prinsippet bak dekningsbidraget gjelder ikke bare for individuelle varer, men kan også anvendes på avdelinger og virksomheten som helhet. Samlet dekningsbidrag reflekterer den kumulative økonomiske marginen for hele virksomheten. Dette gir ledelsen en helhetlig forståelse av lønnsomheten på tvers av ulike aspekter av virksomheten.

Dekningsbidraget er dermed et kraftig verktøy for virksomhetsledere for å analysere og optimalisere økonomisk ytelse, sikre kostnadseffektivitet og bidra til bærekraftig drift.

 

Kampanjetilbud-24SevenOffice-regnskapssystem