Variable kostnader

Variable kostnader er de utgiftene som varierer i tråd med produksjonen av en vare eller tjeneste. Disse kostnadene kan være knyttet til både produksjonen og salget av produktet, for eksempel innpakning og frakt. 

På den andre siden har vi faste kostnader, som er forutsigbare og uendrede. Dette kan inkludere fastlønn, kaffe til ansatte, strøm som ikke varierer basert på produksjonsmengden, og husleie.

Totalen av disse kostnadene (de faste kostnadene) endrer seg ikke basert på hvor mye bedriften selger - i hvert fall ikke på kort sikt. På lang sikt kan de naturligvis endre seg, da økt etterspørsel kan føre til flere ansatte som bruker mer strøm og drikker mer kaffe.

 

Tre typer variable kostander

  • Proporsjonale variable kostnader: Dette er kostnader som øker i samme takt som produksjonsmengden. Det koster det samme per enhet å lage én eller hundre eller tusen.
  • Overproporsjonale variable kostnader (også kalt progressive variable kostnader): Når dette er tilfellet, øker de variable kostnaden raskere enn produksjonsmengden, og det vil si at de variable kostnadene blir høyre jo mer som produseres.
  • Underproporsjonale variable kostnader (også kalt regressive variable kostnader): Når dette er tilfellet, stiger kostnadene saktere enn produksjonsmengden. Dette kan skje når du f.eks. får kvantumsrabatt på råmateriale du bruker.

Det finnes også noe som heter variable enhetskostnader/variable kostnader per enhet, altså hvor mye hver enhet av det du lager koster deg.

 

Hva er forskjellen på en kostnad og en utgift?

En kostnad er forbruk av ressurser/å bruke det du har kjøp, men i dagligtale brukes ofte kostnad og utgift om hverandre. Forskjellen på disse to er at en utgift er en betaling (når du f.eks. kjøper noe, etter betaler skatt eller avgift), mens kostnader oppstår altså per definisjon når du faktisk bruker det du har kjøpt.

En kostnad behøver ikke samtidig være en utgift (for eksempel avskrivninger eller tap på kundefordringer), og utgifter behøver heller ikke nødvendigvis være en kostad (for eksempel betaling av mva).

 

Last ned vårt whitepaper for å lære mer om lønnssystemet fra 24SevenOffice.

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice