Ferieloven

 

Ferieloven er en norsk lov som regulerer arbeidstakeres rett til ferie og feriepenger. Loven gjelder for alle arbeidstakere i Norge, uansett om de jobber i privat eller offentlig sektor.

Loven sikrer altså at arbeidstakere får nødvendig hvile og fritid uten å miste økonomisk kompensasjon.

 

Hovedpunktene i ferieloven

 • Rett til ferie: Alle arbeidstakere har rett til 25 virkedager ferie per år.
 • Feriepenger: Arbeidstakere har rett til feriepenger som er 10,2% av brutto lønn.
 • Ferieuttak: Arbeidstakere har rett til å ta ut ferie i løpet av ferieåret, som går fra 1. mai til 30. april.
 • Feriepenger ved oppsigelse: Ved oppsigelse har arbeidstakere rett til å få utbetalt feriepenger for opptjent ferie.

 

Ferieloven og regnskap

Regnskapsførere, økonomiansvarlige og ledere spiller en nøkkelrolle i å sikre at bedrifter overholder ferieloven. Ansvaret innebærer blant annet:

 • Beregne feriepenger: Feriepenger skal beregnes og utbetales til arbeidstakerne i samsvar med ferieloven.
 • Føre ferieoversikt: Det skal føres oversikt over arbeidstakernes ferieuttak.
 • Håndtering av ferieavvikling: Regnskapsførere og økonomer kan bistå med planlegging og avvikling av ferier for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.

 

Lønnsystemet fra 24SevenOffice kan hjelpe deg med ferieloven

24SevenOffice tilbyr en rekke funksjoner som kan hjelpe regnskapsførere, økonomer og alle ansatte med personalansvar med å håndtere ferieloven:

 

 • Automatisk beregning av feriepenger: 24SevenOffice kan automatisk beregne feriepenger for arbeidstakere.
 • Ferieoversikt: 24SevenOffice kan brukes til å føre oversikt over arbeidstakernes ferieuttak.
 • Ferieplanlegging: 24SevenOffice kan brukes til å planlegge ferier for arbeidstakere.
 • Rapportering: 24SevenOffice kan generere rapporter som gir innsikt i feriekostnader.

 

 

Ønsker du å lære med om 24SevenOffice Lønn? Last ned vårt gratis whitepaper om lønnshåndtering og få innsikt i de nyeste trendene og beste praksisene.

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice