Forsinkelsesrente

 

Forsinkelsesrente er en rente som beregnes på en forfalt sum penger for å kompensere kreditoren for tapet som oppstår når betalingen ikke blir gjort i tide.

Kreditor er långiver mens debitor er låntaker. Rentene kan kreves inn som erstatning for at den som skal ha pengene får pengene senere enn avtalt.

Forsinkelsesrente er det samme som morarente.

 

Hvor mye er forsinkelsesrenten?

Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår.

Fra 1. januar 2024 er forsinkelsesrenten satt til 12,5 %

 

Når løper forsinkelsesrente?

Forsinkelsesrente løper fra:

  • Forfallsdatoen for en faktura
  • 30 dager etter at skyldneren har mottatt et skriftlig krav om betaling

 

Forsinkelsesrente vs. forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesrente er altå en rente som beregnes av den forfalne summen. Forsinkelsesgebyr er et fast beløp som ilegges i tillegg til forsinkelsesrenten.

 

Det kan være vanskelig å vite hvor mye man kan kreve i forsinkelsesgebyr. Det er også viktig å sørge for at man har fulgt alle formkrav før man krever forsinkelsesgebyr.


Ønsker du å lære mer om hvordan Purring og inkasso i 24SevenOffice er et effektivt verktøy for oppfølging av bedriftens fakturaer? Se vårt webinar on-demand her.

 

Se on-demand webinar om purring og inkasso i 24SevenOffice