GLN-nummer

Et GLN-nummer, også kjent som "Global Location Number", er et internasjonalt nummersystem som brukes til å identifisere både juridiske enheter og fysiske lokasjoner over hele verden.

Dette systemet spiller en viktig rolle i global identifikasjon og er avgjørende for effektiv styring og koordinering av virksomheter og deres fysiske plasseringer. Med et GLN-nummer kan bedrifter og organisasjoner enkelt skille seg ut i den globale arenaen og sikre nøyaktig identifikasjon i ulike forretningsprosesser.