Insolvens 

Definisjon av insolvens 

Insolvens er et nøkkelbegrep innen norsk og internasjonal konkursrett. I henhold til konkursloven indikerer insolvens at en skyldner står overfor utfordringer med å oppfylle sine økonomiske forpliktelser i takt med forfallsdatoene. Dette indikerer en ubalanse i skyldnerens økonomi, hvor gjeldsovertrekket har nådd kritiske nivåer.

 

Årsaker til insolvens

Insolvens kan skyldes ulike faktorer, som f.eks: 

  • Økonomisk misforvaltning
  • Lav likviditet
  • Eksterne økonomiske påkjenninger

 

Konsekvenser og konkursvilkår:


Når en skyldner er insolvent, kan det utløse juridiske tiltak i henhold til konkursloven. Konsekvensene kan inkludere konkurs, hvor virksomheten opphører, og eiendelene fordeles blant kreditorene. Insolvens blir dermed et alvorlig juridisk og økonomisk spørsmål som krever grundig vurdering av skyldnerens økonomiske situasjon.