Kapitalinntekt

I skatterettslig kontekst refererer kapitalinntekt til samlebegrepet for to hovedkategorier - kapitalavkastning og kapitalgevinst.

Kapitalavkastning

Dette omfatter inntekt generert fra investeringer, som renter fra bankinnskudd, utbytte fra aksjer eller obligasjoner, og andre former for avkastning på kapital.

Kapitalgevinst

Dette representerer fortjeneste oppnådd ved salg av kapital aktiva som aksjer, eiendom eller verdipapirer. Kapitalgevinst beregnes som differansen mellom salgssum og kjøpesum.

Skatteaspekter

Kapitalinntekt beskattes vanligvis på en annen måte enn ordinær lønnsinntekt. Skattesatser og regler for kapitalinntekt varierer mellom jurisdiksjoner, og i noen tilfeller kan visse kapitalinntekter være skattefrie.

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice