Aktiva

Aktiva utgjør en viktig del av balansen i et regnskap, sammen med passiva. Aktiva er det som ofte refereres til som eiendeler i dagens regnskapspraksis. Disse representerer det som selskapet eier, inkludert både fysiske eiendeler som biler, bygninger eller skrivere, samt finansielle og immaterielle ressurser, som kundefordringer, penger som skyldes fra kunder, lisenser, patenter og forskningsmidler. Balansen som helhet er en del av årsregnskapet som regnskapspliktige selskaper må levere.

Omløpsmidler og Anleggsmidler

Aktiva er delt inn i to hovedgrupper: omløpsmidler og anleggsmidler.

  • Omløpsmidler: Dette inkluderer penger eller andre eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter. Eksempler på omløpsmidler er varelager, kundefordringer (utestående betalinger fra kunder) og børsnoterte aksjer. Omløpsmidler betraktes som en pålitelig kilde til likviditet, da de kan enkelt konverteres til kontanter.

  • Anleggsmidler: Dette er eiendeler som er beregnet for varig bruk i bedriften. De inkluderer eiendeler som ikke klassifiseres som omløpsmidler. Anleggsmidler kalles også langsiktige eiendeler.

Skillet mellom omløpsmidler og anleggsmidler er vanligvis basert på forventet brukstid. Eiendeler som forventes å bli brukt opp eller erstattet innen ett år, anses som omløpsmidler.

Hva er balanseoppstilling – eller balanse?

Balansen er en viktig regnskapsrapport som gir oversikt over en bedrifts økonomiske situasjon på et bestemt tidspunkt, for eksempel ved starten og slutten av et regnskapsår. Denne rapporten inngår som en nødvendig del av årsregnskapet som regnskapspliktige selskaper må levere. Navnet "balanse" stammer fra det faktum at den har to sider som må balanseres for å gi et nullresultat. Balansen gir innsikt i hvordan selskapets eiendeler er finansiert av egenkapital og gjeld, og er dermed en viktig indikator på økonomisk helse.