Kassekreditt


Definisjon av kassekreditt

Kassekreditt er en finansieringsordning der en bedrift og en bank inngår en avtale som gir bedriften tilgang til et forhåndsbestemt maksimumsbeløp som den kan låne ved behov. Denne avtalen gir bedriften en form for økonomisk fleksibilitet, og den kan trekke på kassekreditten når det er nødvendig for å dekke kortsiktige kapitalbehov.

Avtalens natur

Ved å etablere en kassekredittavtale, forplikter banken seg til å stille et bestemt beløp til rådighet for bedriften, og bedriften kan benytte seg av denne kreditten etter behov. Det gir bedriften muligheten til å håndtere svingende økonomiske forhold, uforutsette utgifter eller behov for økt arbeidskapital. Samtidig gir det også en form for trygghet for banken ved å sette en øvre grense for kreditten.

 

Fordeler og bruksområder

Kassekreditt gir bedrifter en likviditetsbuffer og kan være spesielt verdifull i situasjoner der kontantstrømmen er uforutsigbar. Dette kan omfatte perioder med sesongmessige svingninger eller når det er nødvendig å håndtere plutselige investeringsmuligheter. Det er viktig for bedrifter å forstå vilkårene knyttet til kassekredittavtalen, inkludert rentesatser og tilbakebetalingsbetingelser, for å utnytte denne finansieringsformen på en optimal måte.